Skolchefsbyte på Karlberg

Måndagen den 16 februari 2009 lämnade den förre chefen för MHS Karlberg över befälet till sin efterträdare, överste Mats Danielsson. Det skedde vid en ceremoni i Rikssalen på Karlberg, där huvuddelen av MHS Karlberg personal deltog tillsammans med Försvarshögskolans personal på Karlberg. Även Försvarshögskolans vicerektor, brigadgeneral Bengt Axelsson och representanter för kadetterna samt flera av Karlbergs föreningar var närvarande.

Avgående skolchefen överlämnar symboliskt skolans nyckel. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Avgående skolchefen talar till kadetterna.
Avgående skolchefen talar till kadetterna. Foto: Tommy Österman, Försvarsmakten
Personal och kadetter samlade för chefsöverlämning.
Personal och kadetter samlade för chefsöverlämning. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Skolchefen, Mats Danielsson lyssnar till Militärhögskolan Karlbergs marsch, Narvamarschen.
Skolchefen, Mats Danielsson lyssnar till Militärhögskolan Karlbergs marsch, Narvamarschen. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Avgående skolchefen talar till kadetterna. Foto: Tommy Österman, Försvarsmakten
Personal och kadetter samlade för chefsöverlämning. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Skolchefen, Mats Danielsson lyssnar till Militärhögskolan Karlbergs marsch, Narvamarschen. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten

Överste Mats Danielsson har formellt varit chef för MHS Karlberg sedan den 1 januari 2009, men eftersom han inte kunnat vara på Karlberg före tillträdet har ställföreträdande skolchefen, överstelöjtnant Mats Alnevik fungerat som skolchef fram till den 15 februari. Tiden från årsskiftet fram till nu har utnyttjats för överlämning av uppgiften som skolchef. I och med överlämningen har Karlberg nu för första gången någonsin en skolchef från flygvapnet. Mats Danielsson kommer närmast från befattningen som ställföreträdande chef för Norrbottens flygflottilj.

Ceremonin på måndagen inleddes med att förre skolchefen överste Urban Molin tog emot den 216:e kadettkursen på yttre borggården. Det är den kadettkurs som för närvarande går på skolan. Efter det fortsatte ceremonin inomhus, i Rikssalen. Där överlämnade Urban Molin symboliskt skolans nyckel till den tillträdande skolchefen. Den nyckeln skall öppna alla skolans dörrar för den nye chefen. I samband med överlämningen återkopplade Urban Molin till de mål han hade haft när han tillträdde som skolchef och i vilken utsträckning han uppfattade att målen uppnåtts. Det han särskilt tryckte på var det omfattande samarbete med Försvarshögskolan (FHS) som inletts under hans skolchefstid, där den grundläggande kadettutbildningen utvecklats till en treårig högskoleutbildning som ger 180 högskolepoäng.

Tillträdande chefen, Mats Danielsson talade i sitt inledningstal bland annat om vikten av att behålla och utveckla det goda samarbetet mellan olika funktioner på skolan. Förutom de två stora aktörerna på Karlberg som utgörs av Försvarsmakten och Försvarshögskolan, finns det andra arbetsgivare som svarar för bland annat restaurangen och lokalvården.

Efter överlämningen var det en kort mottagning där olika enheter hade möjlighet att tacka Urban Molin för hans arbete som skolchef.

Vill du läsa mer om hur utbildningen på Karlberg genomförs idag kan du klicka på länken till höger. Där hittar du även en länk till Försvarshögskolan (FHS).