SKO satte ner foten

Sveriges Kristliga Officersförbund (SKO) har haft årskonferens och 80-årsjubileum. Jubileet förlades till Eksjö med anledning av att förbundets grundare, Ryttmästaren Fredrik Berglund, på 1920-talet var officer vid det numera nedlagda Smålands Husarregemente i Eksjö. Årskonferensens stora fråga var om och hur SKO ska kunna bidra till stöd för Försvarsmaktens personal och deras anhöriga vid internationell tjänstgöring.

Sveriges Kristliga Officersförbund har firat 80-årsjubileum i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Ordföranden i SKO, Torbjörn Boström, i samspråk med Chefen för Ing 2 öv Tommy Karlsson under ett fikaavbrott i konferensen.
Ordföranden i SKO, Torbjörn Boström, i samspråk med Chefen för Ing 2 öv Tommy Karlsson under ett fikaavbrott i konferensen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Allan Widman (fp), regeringens utredare i veteransoldatutredningen föreläste på årskonferensen.
Allan Widman (fp), regeringens utredare i veteransoldatutredningen föreläste på årskonferensen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Ordföranden i SKO, Torbjörn Boström, i samspråk med Chefen för Ing 2 öv Tommy Karlsson under ett fikaavbrott i konferensen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Allan Widman (fp), regeringens utredare i veteransoldatutredningen föreläste på årskonferensen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

1929 tog före detta Eksjöofficeren, Ryttmästare Fredrik Berglund, i Stockholm initiativet till att starta Sveriges Kristliga Officersförbund efter en engelsk förebild. Syftet med förbundet är att bland medlemmarna verka för en personlig kristen tro och för gemenskap mellan kristna i Försvarsmakten. Medlemskap i förbundet är idag öppet för alla anställda i Försvarsmakten, SKO har idag 146 medlemmar.

Omval av förbundets ordförande

Förbundets eldsjäl, Torbjörn Boström, till vardags chef för Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) vid Militärhögskolan i Halmstad, omvaldes som förbundets ordförande under årsmötet. Torbjörn Boström har sedan 1991 varit starkt engagerad i SKO och är också sedan nio år tillbaks en av 14 vicepresidenter i Association of Military Christian Fellowships (AMCF), de kristna officerarnas internationella sammanslutning.
–Jag tycker mig se ett större intresse även bland yngre att engagera sig, vilket gläder mig mycket, säger Torbjörn Boström.

Allan Widman föreläste om veteransoldatsutredningen

Riksdagsmannen och ledamoten i försvarsutskottet, Allan Widman (fp), var inbjuden som föreläsare. Allan Widman är regeringens utredare av veteransoldatutredningen som lämnades till regeringen i oktober förra året. Allan Widman redovisade att bland förslagen utredningen kommit fram till finns förbättrad rekrytering inför insats och ett utvecklat stöd för anhöriga till soldater utomlands under insats. Vidare också en ny lagstiftning med bland annat ett förstärkt uppföljningsansvar för Försvarsmakten efter insats. Utredningen föreslår dessutom ett tydligare stöd till veteranorganisationer och åtgärder för att stärka erkännandet och meritvärdet av genomförda insatser.

Soldathemsförbundets generalsekreterare, Björn Rubensson, deltog också i konferensen. Soldathemsförbundet är en av de organisationer som i veteransoldatutredningen föreslås få uppgifter att bidra till stöd för soldater och anhöriga före, under och efter internationell tjänstgöring.

Årskonferensen avslutades med att SKO satte ner foten för att bidra till stöd för Försvarsmaktens personal och deras anhöriga före, under och efter internationell tjänstgöring.
Många aspekter diskuterades och tanken är att jobba fram ett nätverk av intresserade medlemmar tillsammans med Soldathemsförbundet.
– Det är viktigt att det inte uppstår flera olika aktörer utan samordning, säger Torbjörn Boström.
– Vi vill vara ute tidigt och förbereda hela familjen inför utlandstjänstgöringen. Även utbildnings- och beredskapstiden före en insats kan vara påfrestande, avslutar Torbjörn.