Samordnad artillerield

Förutom Hemvärnet och Flygvapnet finns även det svenska artilleriet med i övning Cold Response. Bidraget är inte så stort till numerären men utgör en viktig del av helheten i funktionen indirekt eld under övningen.– Vi är fem officerare från Artilleriregementet som är med här i Norge, berättar major Peter Hemphälä, stabschef för den norska artilleribataljonen under Cold Response.

Svenskt-norskt artillerisamarbete under Cold Response – svenskarna Peter Hemphälä och Johan Gröhn tillsammans med norske majoren Johnny Soleng. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Major Johan Gröhn med norska stabskollegor i ledningsvagnen.
Major Johan Gröhn med norska stabskollegor i ledningsvagnen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Artilleribataljonens ledningsplats.
Artilleribataljonens ledningsplats. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Ledningsplatsen är under ständig bevakning.
Ledningsplatsen är under ständig bevakning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Major Johan Gröhn med norska stabskollegor i ledningsvagnen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Artilleribataljonens ledningsplats. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Ledningsplatsen är under ständig bevakning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Artilleriregementet har länge samarbetat med Norge och genomfört ett flertal samövningar genom åren. Så sent som i höstas gick den nordiska artilleriövningen NAX av stapeln i Boden.
– Samarbetet ger mycket mer nu när vi både har befattningar i varandras staber och deltar med hela förband. Under övningen i Boden hade norrmännen flera befattningar hos oss och i år är det vi som finns med i deras stab. Att vi dessutom har jobbat ihop tidigare och känner varandra gör ju det hela mycket enklare, fortsätter Peter Hemphälä.

De övriga artilleriofficerarna som är med i övningen är: överstelöjtnant Mats Rehn som arbetar i brigadstaben, major Johan Gröhn i bataljonsstaben, major Stefan Svensson bataljonsartillerichef och kapten Per Svensson som jobbar med skjutning och planering på bataljonen.

Samma pjässystem

Hösten 2008 beslutade den svenska regeringen att pjässystemet Archer skulle utvecklas och anskaffas gemensamt med Norge.
– Både Sverige och Norge vill självklart fortsätta att utöka samarbetet. Förutom inom själva funktionen indirekt eld finns det möjligheter till samordningsvinster för utbildning och träning av soldater samt för logistik, underhåll och modifieringar av systemen, avslutar Peter Hemphälä.