Sammansatt flygunderhållskompani till Norge

Personal ur första och andra flygunderhållskompanierna, totalt 48 flygtekniker, bildar ett flygunderhållskompani under övningen Cold Response i Norge. – Ett bra sätt för erfarenhets-utbyte mellan kompanierna och stärka lagandan, säger Ulf Nordin, kompanichef för det sammansatta flygunderhållskompaniet under Cold Response.

En förstyrka på sex personer åkte till Bodø fredagen den 13 mars för att iordningsställa materiel så att teknikerna skulle kunna ta emot JAS-planen måndagen den 16 mars. Övrig materiel och personal lämnade F 21 med Herculestransporter under måndagen. Totalt är det cirka 90 personer samt sju JAS 39 Gripen från flygvapnet och F 21 som deltar i övningen.

Sanerat och klart för transport

För att kunna föra in materiel, containrar och fordon till Norge har materielgruppen arbetat hårt. Norge har krav på att ett veterinärsprotokoll/intyg skall finnas som bekräftar att materielen är sanerad och ren.

Utvecklande lagarbete

Ulf Nordin berättar att det är utvecklande att åka utomlands att få en inblick andra nationers organisationer vid övningar.
– Det känns bra att bryta av från ordinarie verksamhet, säger han.

Målet för det sammansatta kompaniets del är att öva uppsättande av förband samtidigt som vi får ett erfarenhetsutbyte av internationell tjänst med JAS 39 Gripen.