Samarbetsavtal om havsövervakning

Sex östersjönationer har undertecknat ett samarbetsavtal rörande havsövervakning i Östersjön. Avtalet syftar till att vara en vidareutveckling av det samarbete som redan i dag finns mellan Finland och Sverige.

Den ökande sjötrafiken i Östersjön och dess närområden samt utvecklingen av nya möjliga hot har gjort att risken för bland annat oljekatastrofer och kollisioner har ökat på senare år. Med det har också behovet av multinationella maritima samarbeten ökat. Avtalet om utökad havsövervakning i Östersjön, kallat SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea) syftar till att skapa förutsättningar för ett sådant tvärnationellt samarbete.

För Sveriges del skrevs avtalet under av flottiljamiral Odd Werin, ställföreträdande chef för marintaktiska staben, MTS.

- Det här är ett viktigt första steg i att knyta ihop sjöövervakningen i Östersjön.  Sammantaget kommer vi att få en bättre situationsuppfattning som rätt utnyttjad ger ökad säkerhet, säger Odd Werin.  

Förutom Finland och Sverige undertecknades avtalet av Danmark, Estland, Litauen och Tyskland. Även Norge, Polen och Lettland har visat ett intresse av att delta.