Säkerhetsinsats gav positivt resultat

En av vårens prövningar för den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan är över. Resultatet kan ses som positivt i och med att distriktsguvernör Atta Muhammed Nur tackade alla säkerhetsstyrkor för väl utfört arbete i en tevesändning i Afghanistan.

Anledningen till uttalandet var att den persiska nyårshelgen och det traditionsenliga firandet vid blå moskén i Mazar-e-Sharif förlöpte utan problem. De gemensamma insatserna gav positiv effekt och PRT, Provincial Reconstruction Team, Mazar-e-Sharif har tillsammans med afghansk polis och militär genomfört en operation i syfte att skapa en säker miljö lokalbefolkningen och tillresta nyårsfirare.
– Planera startade för flera månader sedan. I möten med de afghanska säkerhetsstyrkorna har vi dragit upp riktlinjerna för operationen. Med facit i hand måste jag säga att jag är nöjd. Genom att lyckas med en så resurskrävande insats tycker jag att vi har stärkt vårt samarbete med afghanerna, säger major Magnus Uhrwing, chief of operations.

Utlandsstyrkan i Afghanistan har varit djupt involverad i planeringen och genomförandet av säkerhetsinsatsen kring det persiska nyåret. Uppemot hundra tusen besökare samlades vid blå moskén för att delta i festligheterna. Höga ministrar från grannländerna Iran och Tadzjikistan kom till Mazar-e-Sharif för att samverka inför det kommande året. I och med att så många människor samlades och höga politiker befann sig i staden var oron för terrorattentat stor.
Vid operationen fick armén till exempel stöd i form av underrättelser och PRT:t hjälpte också polisen med informationsinsatser.
– Vi gör allt för att samla in underrättelser om var hot kan uppstå. Tillsammans med den afghanska armén och polisen samordnar vi våra säkerhetsinsatser i syfte att skapa en säker tillvaro för lokalbefolkningen i Mazar-e Sharif, säger major Magnus Uhrwing.

Ahmed Zia Firozpur är nyhetsankare i afghansk teve och han bevakade tillsammans med många andra journalister nyårsfirandet i Mazar-e-Sharif.
– Det betyder mycket för oss att vi kan fira utan problem och det här ger folket hopp inför det kommande året, säger Zia.

Nyårsfirandet fortsätter traditionsenligt i ett lugnare tempo i ytterligare trettio dagar.

Även om allt har avlöpt väl i Mazar-e-Sharif har andra delar av Afghanistan skakats av våldsamheter. Uppdraget för den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan är att hjälpa den folkvalda regeringen och dess säkerhetsstyrkor. FS 16 är den nuvarande kontingenten och tillsammans med den finska utlandsstyrkan genomförs uppdraget i syfte att stödja utvecklingen i PRT Mazar-e-Sharifs fyra provinser.