Så blir NBG 2011

Sedan en tid tillbaka är nu organisationen för Nordic Battlegroup 2011 fastställd. – De sista justeringarna som vi gjorde var att organisatoriskt flytta vissa komponenter för att för att förtydliga och förbättra ledningsstrukturen, säger chefen för NBG, brigadgeneral Stefan Andersson.

Drygt 2 100 personer kommer att ingå i NBG, varav ungefär 1 600 svenskar.
– Den exakta siffran går i dag inte att skriva i sten, det kommer ännu en tid vara så att enskilda befattningar kan läggas till eller försvinna, säger Stefan Andersson.

Något som dock är helt klart är att staben som ska leda NBG vid en insats- (F)HQ (Force Headquarter) kommer att bestå av 109 personer:
– Just nu är vi bara runt tio personer som jobbar i (F)HQ, berättar Mikael Frisell, stabschef för NBG och chef för (F)HQ.

Än så länge sitter personalen på Högkvarteret i Stockholm men den första juni går flyttlasset till Ledningsregementet i Enköping. Och efter sommaren kommer personalstyrkan att vara runt 70 personer och kommer sedan utökas successivt:
– Förbanden runt om i landet har fått i uppgift att bemanna de svenska befattningarna i (F)HQ med personal och det arbetet pågår just nu. Dessutom tillkommer personal från de övriga fyra bidragarländerna, säger Mikael Frisell.

Cheferna för alla de större svenska enheterna i NBG är utsedda:
– Vi träffade några av dem i Enköping för en tid sedan och fick höra deras arbetsläge, berättar Mikael Frisell.

En av dem är Jari Mäkelä som är chef för NBG:s största förband- Core Battalion- och han har snart fyllt sin stab:
– Vi har utgått från staben från 192. Mekbat på I19 och de allra flesta följer med till NBG. Vi kompletterar nu med folk från de andra förbanden som ingår i bataljonen, exempelvis P 4, K 3 och finska Nylandsbrigaden.

Men sen behövs förstås också officerare och soldater längre ut i organisationen:
– Vi jobbar hårt med att få till en bra rekrytering av såväl soldater som officerare. Jag har till exempel redan träffat Värnpliktsrådet för att jag ville skicka ut signalen att jag tror mig veta vilka krav de värnpliktiga ställs inför. Dessutom arbetar vi hårt med att ta vara på erfarenheter från tidigare värnpliktsomgångar och NBG 2008, avslutar Stefan Andersson.