Rekrytering i nya miljöer

Ett bra sätt att nå ut till de målgrupper Försvarsmakten vänder sig till i rekryteringssyfte är att möta dem i deras egen miljö. En sådan miljö är tv- och dataspel. Ett researchteam från det svenska spelföretaget DICE har under några dagar i mars dokumenterat ljud och bild vid Fältarbetsskolans utbildning i Skillingaryd.

Ben Minto, Audio Artist på DICE, fångar motorljudet från en pansarbandvagn. Foto: DICE
Specialistofficerarna vid Fältarbetsskolan förbereder sig för dagens övning.
Specialistofficerarna vid Fältarbetsskolan förbereder sig för dagens övning. Foto: DICE
Teamet från DICE hade inspelningsutrustningen i högsta hugg under övningarna.
Teamet från DICE hade inspelningsutrustningen i högsta hugg under övningarna. Foto: DICE
Specialistofficerarna vid Fältarbetsskolan förbereder sig för dagens övning. Foto: DICE
Teamet från DICE hade inspelningsutrustningen i högsta hugg under övningarna. Foto: DICE

Utbildningen av specialistofficerarna vid Fältarbetsskolan i Eksjö genomfördes på skjutfältet i Skillingaryd. Skjututbildningen syftade till att lära deltagarna att själva uppträda som soldater och gruppchefer under strid. Utbildningen bedrevs med skarp ammunition och med stridsfordon.
 
Under några dagar av stridsutbildningen gjorde spelföretaget DICE ljud- och bildupptagningar. Råmaterialet som spelades in kommer att användas vid produktionen av ett nytt dataspel. Det var spelföretaget som vände sig till Försvarsmakten för att kunna få en autentisk grund till spelet. Försvarsmakten kommer i gengäld att finnas med i den så kallade credit-listan i den färdiga produktionen. Spelföretaget DICE ingår i den välkända amerikanska koncernen Electronic Arts.

– Detta är en ypperlig möjlighet för Försvarsmakten att profilera sig och möta ungdomarna i deras egen miljö. Vi har mycket att lära av varandra, kommenterar Staffan Slörner, ansvarig marknadsstrateg vid Försvarsmaktens informationsstab.