Redo för strid

Hemvärnet – de nationella skyddsstyrkorna - står för det största bidraget till den svenska kontingenten under Cold Response 2009. Totalt rör det sig om cirka 180 soldater ur hemvärnsbataljonerna som tillhör regementets fem utbildningsgrupper.– Nu är det dags att gå in i striderna, det är en riktig utmaning för oss, säger överstelöjtnant Stig-Olof Skott, chef för den svenska markstyrkan under övningen.

Det svenska insatskompaniet lastade och förberedde de sista detaljerna i ett ymnigt snöfall på onsdagsförmiddagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Hundföraren Mikael West och schäfern Amii, längst till vänster, tillsammans med de fyra andra hundekipagen.
Hundföraren Mikael West och schäfern Amii, längst till vänster, tillsammans med de fyra andra hundekipagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
På väg norrut i övningsområdet, det svenska insatskompaniet i sina 16 bandvagnar lämnar här Setermoen.
På väg norrut i övningsområdet, det svenska insatskompaniet i sina 16 bandvagnar lämnar här Setermoen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Den svenska kompanistabsplatsen iordningställdes under onsdagseftermiddagen.
Den svenska kompanistabsplatsen iordningställdes under onsdagseftermiddagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Hundföraren Mikael West och schäfern Amii, längst till vänster, tillsammans med de fyra andra hundekipagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
På väg norrut i övningsområdet, det svenska insatskompaniet i sina 16 bandvagnar lämnar här Setermoen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Den svenska kompanistabsplatsen iordningställdes under onsdagseftermiddagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Övningen Cold Response i Nordnorge startade på allvar under onsdagen den 18 mars då den multinationella styrkan som kallas Brigad Nord inledde sin offensiv mot de fientliga styrkorna i området. Det svenska insatskompaniet ur Hemvärnet ingår i en finsk bataljon under övningen och i den finska bataljonsledningen ingår fyra svenska officerare.
– Det här är nog den största övningen som svenska soldater deltar i under 2009. Det svenska insatskompaniet är dessutom den största enheten i den finska bataljonen, berättar Stig-Olof Skott.

Första gången

En av de svenska hemvärnssoldaterna är hundföraren Mikael West med sin schäfer Amii.
– Det här ska bli riktigt intressant, det är första gången jag är med på en övning utomlands. Det kommer nog att bli nyttig övning för både mig och hunden, säger Mikael.
Mikael tillhör Fältjägargruppen i Östersund till vardags men under Cold Response ingår han i Lapplandsjägargruppens pluton.
– Vi är fem hundförare, varav fyra från Jämtland, som är med i övningen så vi får sprida ut oss i plutonerna så att alla har hund som en resurs, berättar Mikael.

Framåt

Den svenska hemvärnsstyrkan anlände till övningsområdet under tisdagen där de inkvarterades i idrottshallen på Sertermoens garnison och inledde där sina förberedelser. Vid halv tio på onsdagsförmiddagen lämnade den svenska styrkan Setermoen med sina 16 bandvagnar för att börja framryckningen norrut och de uppgifter som väntade. Kompaniledningen och de fyra plutonerna hade senare på eftermiddagen grupperat på östra sidan om Bardu elv strax norr om Setermoen.

Länk till bildspel finns i spalten till höger.