Prövat förband redo för insats

”Ni är redo för insats!” Det kärnfulla budskapet gav amiral Odd Werin förbandet ME01 efter en lång och hård dag full av prövningar då sjömännens förmåga testades in i minsta detalj av marintaktiska stabens noggranna inspektörer.

Från bryggan övervakade Petter Svensson båtarna som under slutövningen rörde sig i anslutning till HMS Trossö. Foto: Hannah Larsson
Runt om på fartyget HMS Trossö hittades personer som låtsades vara skadade och satte sjukvårdarna på prov.
Runt om på fartyget HMS Trossö hittades personer som låtsades vara skadade och satte sjukvårdarna på prov. Foto: Hannah Larsson

Redan vid 6-tiden på morgonen utsattes sjömännen ombord på korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö för första prövningen i örlogshamnen vid Karlskrona garnison – ihärdiga försäljare som omringade örlogsfartygen i mindre båtar. Respektfullt måste sjömännen hålla de civila på avstånd för allas säkerhet. Väl ute ur Karlskronas inre skärgård delade formationen av korvetterna och stödfartyget HMS Trossö, vilka har till uppgift att i Adenviken eskortera och skydda FN:s mattransporter, upp sig för fler strapatser.

Omfattande slutövning

Marintaktiska staben (MTS) lade ner stora resurser på att pröva ME01 i en omfattande utbildningskontroll. Ett dussintal inspektörer medföljde fartygen och följde hur personalen reagerade och agerade vid de olika momenten. Det övergripande målet med utbildningskontrollen var att avgöra om förbandet är redo för insatsen i Adenviken, som inleds den 15 maj, och föreslå kompletterande utbildning om det skulle finnas behov för det.
– Momenten som förbandet ska testas i är kanske inte helt realistiska i och med att mycket händer samtidigt på kort tid, men det ska finnas beredskap för det, säger Per Ståhl som är chef för avdelningen marinstrid på Sjöstridsskolan.

Särskilt fokus lades på sjukvården. ME01 är det första marina förbandet med särskild kompetens att omhänderta svårare skador. Utbildningskontrollen innebar en första prövning av traumateamet på HMS Trossö som består av en narkossköterska, operationssköterska, en iva-sjuksköterska, en narkosläkare, en kirurg och ett sjukvårdsbefäl.
– Det vi tittar på i sjukvårdsmomentet, är hur besättningen hanterar personskador. De övar i att beskriva för sjukvårdspersonalen hur skadan ser ut, sjukvårdens omhändertagande och att ta emot och lyfta i land skadade med helikopter, säger Per Ståhl.

Många "skadade"

Sjukvården ombord på HMS Trossö fick några svettiga timmar. Det hade bland andra vårdläraren vid Sjöstridsskolan, Marie Hindorf, sett till. Scenariot att två sjömän fått handskada och benfraktur utökades snart till två kulspruteskyttar, kocken i byssan, en maskinist, och fyra sjömän med varierande skador efter beskjutning av fientliga fartyg.
– Sjukvården klarade det mycket bra. Alla är mycket erfarna sjukvårdare men i en för dem ovan miljö. Det gungar på fartyget och det är trångt. Men efter att ha sett dem arbeta och att de behärskar den reglementerade utrustningen, känns det tryggt. Vid momentet man över bord, då man med tanke på risk för hypotermi (nedkylning) måste rädda personen så snart som möjligt, tog det 4,5 minuter från larmet till dess att man fått ombord dockan som användes vid övningen på räddningsbåten. Efter ytterligare två minuter var ”patienten” omhändertagen på förbandsplatsen av sjuksköterska. Det är snabbt och bra, intygar Marie Hindorf.

Stor beredskap

Traumateamet gör att man med ME01 har en utökad beredskap för att omhänderta svårt skadade.
– ME01 har förmåga till livräddande kirurgi av inre blödningar och kan stabilisera de patienterna för att flytta dem till sjukhus, säger löjtnant Jörgen Ninn som är sjukvårdsbefäl.

Övriga moment som MTS synade, var att fartygen lever upp till de krav som insatsen i Adenviken ställer. De har specialutrustats för att anpassas till ändamålet. Inspektörerna lyssnade på radiotrafiken, ordergivning och granskade att besättningen använder materielen rätt.

En av uppgifterna var en skjutövning med skarp ammunition för att försäkra sig att sjömännen hanterar sitt vapen säkert. Mot slutet av kvällen pustar besättningen ut och fyller på med energi. Inspektörerna sammanställer sina testresultat och bedömningar.

"Jag är nöjd"

Väl till kaj bekräftar amiral Odd Werin som är ställföreträdande chef för MTS, det som var strävan efter månader av träning:
– Jag är nöjd med det jag sett på de olika fartygen och det jag fått berättat för mig av mina kolleger. Jag har frågat många av er hur det känns inför insatsen och om ni själva känner er beredda och har genomgående fått ja till svar. Jag håller med. Ni är redo för insatsen i Adenviken!

Nästa vecka lastas fartygen på ett större fraktfartyg för transport till hamnen i Djibouti. Den svenska insatsen i den EU-ledda Operation Atalanta inleds den 15 maj och avslutas den 15 september. 152 personer ingår i förbandet ME01 som står för Marinens insats i EUNAVFOR. Under fartygstransporten till Djibouti, som beräknas ta 29 dagar, fortsätter förbandet att utbildas bland annat i frågor som är specifika för denna första insats i ett nytt område.