På väg mot instruktör och vagnchef

Specialistofficerare och taktiska officerare genomför just nu gruppskjutningar med stridsvagn 122 på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Momentet utgör examination inom utbildningens gruppskede.

Skott avlossas från stridsvagn 122. Foto: Ann-Charlotte Franzén

Kommande veckor genomförs grupp- och plutonstrid vilket innebär att eleverna utvecklar förmågan till stridstekniskt nyttjande av stridsvagnssystemet i högintensiv strid i samtliga typer av terräng. Kursen avslutas i mitten av juni.

Specialistofficerarna och de taktiska kollegorna ska därefter kunna fungera som vagnchefer. Specialisterna dessutom som instruktörer.