Officersutbildning i förändring – från löjtnant till kapten

I början av april rycker ett 70-tal löjtnanter in för att utbildas till plutonchefer vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde. Det är den första kullen i ett nytt utbildningssystem, som är mer individuellt komponerat för att passa individens framtida befattning.

Tidigare elever, som gått utbildningen som leder mot en kaptensgrad, övar i en stadsliknande miljö. Foto: Försvarsmakten

– Tanken är att de unga officerarna ska få sin bana utstakad tillsammans med en kunnig personalplanerare från HR-funktionen. Det handlar om att se vilka kurser officeren behöver för att passa den tänkta befattningen, säger Mats Bergh som är sammanhållande för planeringen av plutonchefsutbildnigen vid MSS.


De som kommer till MSS har gått en försvarsmaktsgemensam del vid Militärhögskolan i Halmstad. Nu handlar det om en arméinriktad del som följs av en mer specialiserad utbildning, för tänkt befattning, vid respektive funktionsskola. Varje del i utbildningen består av ett antal delar (så kallade YBK, yrkes- och befattningskurser) som var för sig kan sökas av personer med rätt förkunskap enligt Försvarsmaktens utbildningskatalog.

Det som också är nytt är att den enskilde kan ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet och på det viset inte gå alla kurser om kunskapen redan finns. Detta är ett led i att varje individ ska få en så effektiv utbildning som möjligt och inte gå fler kurser än vad som är nödvändigt.
– Alla som genomför en utbildning ska veta vad som är nästa steg i yrket, säger Mats Bergh.