ÖB-skifte på Karlberg

Onsdag den 25 mars överlämnades ÖB kommandotecken till den tillträdande överbefälhavaren, general Sverker Göranson vid en ceremoni på Karlbergs slott.

Försvarsministern talar flankerad av avgående och pågående ÖB. Foto: Lars O Nilsson; Försvarsmakten
Fanborgen med kadetter ur den 216:e kursen.
Fanborgen med kadetter ur den 216:e kursen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Fanborgen med kadetter ur den 216:e kursen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Överlämningen genomfördes på slottets yttre borggård med skolans kadetter som fanförare för fanor, standar och flaggor från alla Sveriges förband, inklusive ett antal avvecklade förband.

Vid ceremonin deltog Försvarsmakten högsta chefer, alla förbandschefer och militärattachéer från ett flertal länder. För musiken i samband med ceremonin svarade tre av Försvarsmaktens musikkårer, nämligen Arméns musikkår, Dragontrumpetarkåren och Arméns trumkår.

Försvarsminister Sten Tolgfors berörde i sitt tal de stora utmaningar som väntar Sverker Göranson som ÖB, med tyngdpunkt på armén. Han tackade också Håkan Syrén för de stora steg som tagits för att förändra Försvarsmakten under de dryga fem år som han varit ÖB. Försvarsministern gratulerade också Håkan Syrén till det uppdrag som väntar honom som chef för EU:s militärkommitté. Ett av de viktigaste uppdrag som någon svensk av egen kraft har uppnått inom EU menade Sten Tolgfors.

Håkan Syrén talade också om det stora ansvar som vilar på hans efterträdare att genomföra den inriktning som regeringen givit i försvarspropositionen, när riksdagen tagit ställning till den i vår. Han tackade också Försvarsmaktens personal för det lojala arbete de utför och påminde om vikten av en gemensam värdegrund.
Därefter var det dags för att genomföra överlämningsceremonin, där tillträdande ÖB tog emot överbefälhavarens kommandotecken.

I sitt tal uttryckte pågående ÖB, general Sverker Göranson sin stora ödmjukhet inför de uppgifter som väntar honom under de kommande åren.
Efter ceremonin gick Sverker Göransson upp till Artillerisalen på slottet för sin första presskonferens som ÖB.

Läs mer om överlämningen på Försvarsmaktens gemensamma hemsida via länken till höger.