ÖB: Min efterträdare står inför stora utmaningar

Nye ÖB Sverker Göranson kommer inte till ett färdigdukat bord. Det menar Håkan Syrén i sitt sista nyhetsbrev som ÖB. "De utmaningar Försvarsmakten står inför under de närmaste åren är möjligen större än de var när jag tillträdde för drygt fem år sedan."

Försvarsmakten varken kan eller ska på egen hand klara de utmaningar som den fortsatta reformeringen kräver. Håkan Syrén betonar i sitt nyhetsbrev att Försvarsmakten är ett medel i samhällets tjänst som bara kan byggas utifrån det stöd som det har från svenska folket: "Stödet handlar givetvis om resurser. Men ännu viktigare är att det krävs ett kontinuerligt brett politiskt engagemang för att motivera duktiga unga medborgare att under kortare eller längre tid bidra till Förvarsmaktens verksamhet och fortsatta utveckling."

Håkan Syrén pekar på vikten av att vara beredd på att göra successiv omplanering efter vunna erfarenheter i den fortsatta reformeringen: "En stark politisk uppbackning är nödvändig, men inte ensamt tillräcklig. Det kommer också att krävas en stark allmän samhällelig uppbackning. Bilden av Försvarsmakten och av dess roll är avgörande. Det måste finnas en samklang mellan vad svenska folket vill ha och vad Försvarsmakten levererar. Att åstadkomma detta är en stor utmaning såväl för Försvarsmakten som för hela samhället."

ÖB:s nyhetsbrev 24 mars