NVG – ljuset i mörkret

Flygvapnet har i alla tider verkat under dygnets mörka del, men med vissa begränsningar. Tekniska hjälpmedel har tillkommit efterhand, men dessa har oftast endast stöttat piloten under vissa delar av uppdraget. Internationellt har man i flera år nyttjat bild- och ljusförstärkare (NVD – Night Vision Device) i stridsflygplan. Nationellt har Sverige nyttjat NVD främst vid markförband och i helikoptrar.

De nya gogglarna. Foto: Försvarsmakten
JAS 39 gripen under klargöring i Vidsel.
JAS 39 gripen under klargöring i Vidsel. Foto: Försvarsmakten
JAS 39 gripen under klargöring i Vidsel. Foto: Försvarsmakten

Sedan några år har NVD nyttjats i svenska stridsflygplan, men då endast under provverksamhet. På flygdivisionerna har det funnits en stor vilja att få ta del av utvecklingen och en process påbörjades under 2008 för att påskynda införandet av NVD i flygplan JAS 39 C. Planen var att föra in förmågan i den flygplansedition som är inplanerad att levereras till Flygvapnet under hösten 2009, JAS 39 C, E 19. Ett antal individer såg dock en möjlighet att påskynda införandet för att kunna få in förmågan i insatsförband och incidentberedskap i förtid.

171:a divisionen påbörjade förstegsutbildning med några piloter på Malmen tillsammans med FMV och TU JAS under hösten. I början på februari deltog divisionen i de första förbandsflygningarna med NVD på Vidselbasen.
– Vi flög pass enligt de nyligen fastställda utbildningsanvisningarna och fick en första insikt i hur den nya förmågan fungerar. På F17 genomfördes för en dryg vecka sedan teoriutbildning för hela divisionen och tisdagen den 24 februari förbandsintroducerades NVD i flygvapnet. Vi har nu flugit med NVD i två veckor och nästan hela divisionen har hunnit påbörja sin utbildning, säger Anders Segerby, chef för 171:a divisionen.

Den tekniska lösningen består av NVG (Night Vision Goggles) som monteras på flyghjälmen. På hjälmen sitter även en motvikt i nacken för att balansera ut det moment som ”gogglarna” ger. I flygplanet finns extra hållare för gogglar och en anpassning av den inre och yttre belysningen har gjorts för att minska den artificiella ljusmängden.
– Då vi flyger används all belysning inne i flygplanet som vanligt och skärmar och instrument avläses under gogglarna. Alla synintryck utifrån får vi däremot genom gogglarna. Bilden upplevs som ett grönt rör och synfältet är något begränsat. Detta innebär att piloten måste röra huvudet mer aktivt för att skapa SA (Situational Awareness = omvärldsuppfattning).

Vissa piloter flyger nu sina första grundläggande pass för att vänja sig vid den nya tekniken. Några har kommit lite längre och flyger förbandsflygning, lågnavigering, attackuppdrag, havsövervakning och spaning.

– Under resten av våren hoppas vi kunna hinna med all grundutbildning avseende NVG samt kunna vidareutveckla vårt sätt att arbeta i de olika rollerna. Vårt första riktiga test av den nya förmågan blir i mars/april då vi skickar fem piloter till övningen Cold Respons i Norge. Dessa får en avsevärt större möjlighet att kunna verka i mörker. Vi står nu väl rustade för att snabbt kunna dra igång flygning med NVG till hösten som kommer. Flygvapnets stridsflygdivisioner har nu tagit ett stort steg för att kunna verka dygnet runt i alla roller, säger Anders Segerby.