NBG finner basen för framtiden

Tåget mot Nordic Battlegroup 2011 har lämnat stationen. På Swedint förbereds chefer för att kunna leda styrkan.– Det viktiga för oss är att hitta metoden för att kunna planera och leda våra förband på ett säkert och effektivt sätt, säger brigadgeneral Stefan Andersson.

Ledningen för NBG 2011 förbereds på Swedint. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Utifrån kursen ska Mikael Frisell och Stefan Andersson avgöra hur NBG 2011 ska planeras och ledas. En liknande kurs genomförs i höst med fler länder.
Utifrån kursen ska Mikael Frisell och Stefan Andersson avgöra hur NBG 2011 ska planeras och ledas. En liknande kurs genomförs i höst med fler länder. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Utifrån kursen ska Mikael Frisell och Stefan Andersson avgöra hur NBG 2011 ska planeras och ledas. En liknande kurs genomförs i höst med fler länder. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Stridsgruppen, eller Nordic Battlegroup som den kallas, 2011 är långt borta – kan tyckas. Men för dem som ska leda arbetet är den högst närvarande. De har arbetat med planeringen sedan förra hösten och i augusti ska de vara fullt verksamma på Ledningsregementet, ihop med kollegor från andra länder.

Just nu läggs basen för framtiden på Försvarsmaktens internationella träningscentrum, Swedint.

EU NBG SOC (Staff Officers Course) är en skräddarsydd kurs, framtagen av både Swedint, Ledningsregementet och Försvarsmaktens konceptenhet.
– Det är ett helt nytt grepp. Vår praktiska erfarenhet av stabskurser på Swedint blandas med morgondagens metoder. Försvarsmaktens konceptenhet har utvecklat en ny planeringsmetodik och den ska NBG-staben nu ta ställning till, säger Jihm Forsberg, kurschef.

Varför är metodiken viktig?
– Hela stabsarbetet grundar sig på den. Det handlar om hur man får alla funktioner att arbeta tillsammans. Och att man arbetar tillsammans är i sin tur avgörande för effekten ute på fältet, säger Jihm Forsberg.

Bortsett från att hitta en metod som fungerar måste ledningen enas kring begrepp som comprehensive approach (bland annat samverkan med andra aktörer än bara militära i insatsområdet), och effektbaserade operationer.
– Vi måste få stöd i det arbetet och det är där som Swedint kommer in. Kursen är jätteviktig eftersom alla kommer från olika håll och inte har jobbat med EU, säger stabschef, överste Mikael Frisell.

På schemat står därför också kunskap om EU:s uppbyggnad och krishantering. Det är viktigt att veta vilken process som ligger bakom och som krävs för att en militär styrka ska skickas ut i EU:s regi.
– Det är en stor förmån att få vara i en så internationell miljö och jag är imponerad över vilka föreläsare de har. De flyger in personer från Afrika och Bryssel, som har erfarenhet av att arbeta med sådana här frågor, säger brigadgeneral Stefan Andersson, chef för styrkan.

– Vi måste hela tiden utveckla oss och då är Swedint en plats att återvända till.