Mot internationella uppdrag

Torsdagen den 19 mars utexaminerades nio elever efter genomförd grundläggande besättningsutbildning (GBU) och är därmed godkända besättningsmedlemmar.

Från vänster: Ulf Hansson, Måns Hjorth, P-A Hansson, Fredrik Osbäck, Lisa Karlsson, Jonas Dejeby, Tommy Westman, Fredrik Norén, Michael Pettersson, Marcus Roos, Stefan Joström och Magnus Fransson. Foto: Jöran Forsman

Eleverna har under sex veckor bedrivit utbildning under ledning av Ulf Hansson och Per-Anders Hansson och undervisats i ämnen såsom flygfysiologi, flygdokumentation, flygsäkerhet, flygpsykologi, flygordontologi, navigation med mera. Eleverna kom väl förberedda till kursen, har varit oerhört motiverade och genomfört utbildningen på ett föredömligt sätt. Detta resulterade i att samtliga elever blev godkända och nu är färdiga att ingå i en helikopterbesättning.
– Eleverna har dessutom höjt sin fysiska status avsevärt eftersom de under perioden bedrivit 25 timmar fysisk träning som bestått av konditionsträning, det vill säga löpning i alla dess varianter, framhöll P-A Hansson.

Examen förrättades av chefen vid tredje helikopterskvadron Magnus Fransson tillsammans med chefen för flygbefälsskolan Torbjörn Eriksson.