Mot ett gemensamt sjukvårdsledningsystem

Markstridsskolan, Trängregementet och Försvarsmedicincentrum genomförde i veckan en gemensam metodövning i sjukvårdsledning vid en av Markstridsskolans simulatoranläggningar.

Metodövning vid Markstridsskolan. Foto: Ann-Charlotte Franzén/Försvarsmakten

Metodövningen syftar till att gemensamt pröva och diskutera de metoder som tagits fram för att leda sjukvårdstjänsten inom bland annat Nordic Battlegroup 2011. Tanken är att metoden även ska ligga till grund för övriga delar av markstridsförbanden.

Övningsledaren Henrik Nilsson från Markstridsskolan upplevde övningen som mycket viktig för att få en samlad syn och uppfattning på vilket sätt sjukvårdsledningssytemet är tänkt att nyttjas i närtid inom olika konfliktnivåer.