Minurcat tar över i Tchad

Det är varmt ute. Temperaturen har stigit till över 40 grader på dagarna. Det blåser lite på dagen och det för med sig sand som ständigt finns runt oss. Sanden tränger in i kläderna, ögonen och öronen. Solglasögonen är på hela tiden och förflyttningarna går långsamt för att undvika att bli svettig.

Rick Grundevik och Jonny Börjesson vid det blivande högkvarteret. Foto: Rick Grundevik/Försvarsmakten
Flyktingläger i östra Tchad.
Flyktingläger i östra Tchad. Foto: Rick Grundevik/Försvarsmakten
Flyktingläger i östra Tchad. Foto: Rick Grundevik/Försvarsmakten

Överste Jonny Börjesson och major Rick Grundevik är i Tchad som de enda svenska officerarna i Minurcat, en mission som efter FN:s resolution 1861 fick uppgiften att överta ansvaret i östra Tchad efter Eufor, som varit i området i ett år.

Mandatet för FN gäller från den 15 mars 2009 och ett år framåt. Grundplaneringen påbörjades i januari och det svenska teamet var på plats i Tchad tillsammans med tio andra officerare från sex andra länder i början av februari.

Minurcats främsta uppgift att skydda civila flyktingar i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken (CAR). Det är människor som flytt från oroligheterna i Darfur men även som flytt övergrepp av olika rebellgrupper i Tchad och CAR.

Missionsområdet präglas av oroligheter mellan de reguljära arméerna och rebellgrupper som vill förändra maktbalansen i länderna. Minurcats mandat är ett kapitel 7-mandat, det vill säga fredsframtvingande, med en styrka på upp till 5 200 personer. 
– Vår främsta utmaning under dessa två månader har varit att få till ett högkvarter med personal samt uppbyggnaden av kontorsbyggnader som vårt högkvarter skall verka i, säger överste Jonny Börjesson som är stabschef (COS) för Minurcat..

– Andra utmaningar är att få beslut om vilka förband som nu arbetar för Eufor ska stanna kvar och bli FN förband samt den stora logistik som måste fungera efter den 15 mars. Detta är ett samspel mellan nationerna själva och FN och det har gått ganska långsamt, säger Börjesson.

Dagarna är långa och arbetet börjar vid 08.00 och slutar inte förrän vid 21.00 på kvällen.
– Det är spännande att arbeta med i en  uppstartsmission och vi drar många erfarenheter. Vi bor i ett tält med fyra andra inne på campen och alla somnar fort efter kängorna tagits av och vi krupit ned i sängen under moskitnätet. I morgon är det en ny dag i missionen.