Militär utbildning ger civilt meritvärde

Soldaterna på Insatsplutonen vid Ing 2 genomför civil väktarutbildning. Utbildningen får de för att kunna lösa sina militära uppgifter på ett professionellt sätt. Att under värnplikten få utbildning som ger ett civilt meritvärde är mycket uppskattat. Väktarutbildningen är bara en av många civilt meriterande utbildningar som ges vid Ing 2.

Praktisk väktarutbildning för insatssoldaterna på Ing 2 under överinseende av kursledaren Peter Nordin. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Sebastian Johansson och Dejan Dusanic, två insatssoldater som är nöjda med den utbildning de får vid Ing 2 under värnplikten.
Sebastian Johansson och Dejan Dusanic, två insatssoldater som är nöjda med den utbildning de får vid Ing 2 under värnplikten. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Representanter från Högskolan i Jönköping och Ing 2 diskuterade framtida samarbete vid ett möte på Fältarbetsskolan.
Representanter från Högskolan i Jönköping och Ing 2 diskuterade framtida samarbete vid ett möte på Fältarbetsskolan. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Sebastian Johansson och Dejan Dusanic, två insatssoldater som är nöjda med den utbildning de får vid Ing 2 under värnplikten. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Representanter från Högskolan i Jönköping och Ing 2 diskuterade framtida samarbete vid ett möte på Fältarbetsskolan. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Genom ett samarbete med väktarskolan vid Bevakningsbranschens Yrkes och- Arbetsmiljönämnd (BYA) genomför insatssoldaterna vid Ing 2 årligen en nio dagar lång väktarutbildning. Syftet med väktargrundutbildningen är att ge de nödvändiga färdigheter och kunskaper som krävs för att uppfylla de krav som både Försvarsmakten och samhället i övrigt ställer på en väktare. Efter godkänt prov och fullständig närvaro utfärdas ett första utbildningsbevis som är civilt gångbart.

Sebastian Johansson från Tranås och Dejan Dusanic från Halmstad, båda 19 år, gör sin värnplikt som insatssoldater på Ing 2 och har genomfört väktarutbildningen. Båda är mycket nöjda med att de får utbildningen och skulle mycket väl kunna tänka sig att söka jobb som väktare i framtiden. De hoppas också på att tillhöra den grupp på 16 soldater som också kommer att få ordningsvaktsutbildning längre fram.
– Fundera på vad du söker dig till redan när du mönstrar för att lumpen ska bli mer värdefull, säger Sebastian. Och Dejan fyller i att det är viktigt att Försvarsmakten verkligen talar om vilka möjligheter till civilt meriterande utbildningar som finns så att de som mönstrar vet.

Peter Nordin, kursledare på väktarutbildningen, har 20 års erfarenhet från väktartjänst och genomför väktarutbildningen vid flera förband i Försvarsmakten.
– Att genomföra den här utbildningen underlättar rekryteringen för bevakningsbolagen på ett mycket positivt sätt, säger Peter Nordin, det blir en vinna vinna situation.

– Jag brukar kolla med handuppräckning när vi startar utbildningen hur många som kan tänka sig att jobba som väktare, det brukar vara ungefär 50 %. När jag sedan kollar samma sak efter utbildningen är det ofta över 90 % som skulle kunna tänka sig att jobba som väktare efter lumpen.

Peter Nordin berömmer det betyg som numera alla får efter värnplikten. Ett mycket bra dokument att ha med sig till en framtida arbetsgivare, ett heltäckande underlag av vad det är för person som söker jobb.

Det finns också en hel del andra civilt meriterande utbildningar värnpliktiga vid Ing 2 kan få, beroende på vilken befattning de utbildas till. Till exempel C- och CE-körkort för fordonsförare av tunga fordon, förarbok för maskinförare och bärgningsutbildning. Utbildas man till dykare kan man få yrkesutbildning för dykledare och är man båtförare får man civilt båtförarintyg.

Samarbetar med Högskolan i Jönköping

Ing 2 utvecklar också möjligheterna till civilt meriterande utbildning på den akademiska nivån genom ett samarbete med Högskolan i Jönköping. Högskolan i Jönköping är en så kallad stiftelsehögskola och innehåller fackskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.

Det är inom ramen för Fältarbetsskolans utbildningar som samarbetet kommit till stånd och inte minst Försvarsmaktens akademisering av Officersprogrammet gör att Högskolan är intresserad av ett samarbete. Samarbetet, som går ut på att bidra till varandras utbildningar, diskuterades nyligen vid ett möte med representanter från Ing 2 och Högskolan i Jönköping.

Ett mål som Ing 2 har är att kunna nyttja civila högskolekurser för de studerande vid Fältarbetsskolan men också för att kunna erbjuda utbildningar för soldater.
– Vi vet ännu inte riktigt fullt ut vad det nya personalförsörjningssystemet innebär. Men att få med sig en civil utbildning i bagaget när kontraktstiden som soldat i Försvarsmakten är över borde vara attraktivt, sa chefen för Ing 2, överste Tommy Karlsson, vid mötet med Högskolan.

Representanterna från Högskolan var intresserade att se över möjligheterna till stöd av Försvarsmakten vid sina utbildningar.
– Vi känner igen oss i era kursplaner, sa Torbjörn Mattson från Tekniska Högskolan. Ing 2 har en bred verksamhet som skulle kunna vara till nytta för oss inte minst inom teknik- och ledarskapsområdena. Era internationella erfarenheter är också något vi vill titta närmare på.