Med NH90 i vintermiljö

Som ett led i det internationella samarbetet deltog Helikopterflottiljen vid övningen Winter Camp 09. Övningen är en årligt återkommande övning i vintermiljö, med mycket snö och sträng kyla, som hålls i norra Finland på 11.Fighter Squadrons (F/A 18) hemmabas belägen i Rovaniemi.

NH90 under övningen Winter Camp. Foto: Jonas Tjärnström/Försvarsmakten

Syftet med övningen Winter Camp var att operera helikoptersystemen från en tillfällig bas med allt vad det innebär ur ett logistiskt perspektiv. I år var det dessutom första gången som man opererade NH90 från någon annan plats än hemmabasen.

Internationellt deltagande

Deltagandet bestod i år av förband från Finland och Tyskland. Finland deltog med huvuddelen av sin helikopterbataljon och deltog med två stycken NH90 och en Mi8 medan Tyskland däremot endast deltog med två BO 105 (samma typ som vår svenska HKP9) samt två piloter influgna på NH90 som flög tillsammans med sina finska kollegor i de finska NH90.
– Vårt svenska deltagande bestod av två piloter och två färdmekaniker, vi hade ingen aktiv roll i övningen utan deltog som observatörer. Piloterna följde med besättningarna under flygpassen som observatörer på tredjesätet i cockpit och färdmekanikerna följde den tekniska personalen i alla deras göromål runt helikoptrarna, säger Jonas Tjärnström, helikopterförare på sjunde divisionen.

Utöver dessa helikoptrar genomförde även finländarna grundskolning av sina nya piloter på MD 500. Denna del av övningen bedrevs från Enontekio flygplats belägen något sydost om Treriksröset, cirka 200 km norr om Rovaniemi.

Övningsterräng

Terrängen runt Rovaniemi är av myrkaraktär, väldigt flack med få höjder och ännu mindre bebyggelse, vilket gör att den lämpar sig väldigt bra för flygning på låg höjd.
– En annan fördel är dessutom flygning nattetid eftersom risken att störa lokalbefolkningen får anses vara minimal. Inte minst detta faktum är något som tilltalar deltagarna från Tyskland som annars är ganska begränsade i sitt uppträdande nattetid, precis som tyvärr vi svenskar är runt våra hemmabaser.

Uppdrag

De flygningar som genomfördes under övningen var huvudsakligen av karaktären passagerarflygningar. Flygningarna som genomfördes på dagtid bestod av lågflygning och landning på tillfällig plats.
– Vi kunde här konstatera att finländarna tillämpade samma metodik som vi gör här hemma på våra äldre helikoptersystem när det gäller att landa i snö. Antingen genomförs landningen med en avslutande vertikal profil, sakta nedåt, hela tiden med visuella referenser för båda piloterna och med hjälp av färdmekanikern som ser till att det är fritt från hinder under helikoptern.
 
Det enda taktiska inslaget som genomfördes under övningen var en luftlandsättning av en mindre enhet ur de finska specialförbanden, på en myr i den finländska ödemarken. Uppdraget genomfördes med två NH90 eskorterade av de två tyska BO 105.

Att operera i vintermiljö

Under övningen baserades en NH90 ute i vintermiljö och den andra inne i en hangar.
– Detta var för att se ur en praktisk vinkel se hur NH90 reagerade på utomhusmiljön. Många lärdomar drogs både om maskinen och om kringutrustningen som de nyttjade. Att dessutom operera i riktig vintermiljö, med uppvirvlande snö och sträng kyla ställde naturligtvis ännu större krav på såväl personal som helikoptersystem. Även här drogs många värdefulla slutsatser.

– NH90 är ett helikoptersystem med stor potential, det kommer att tjänstgöra i Försvarsmakten under lång tid framöver och kommer på sikt att ge oss ett stort antal efterfrågade förmågor. Finland är den operatör av NH90 som kommit längst i införandeprocessen avseende att bedriva flygtjänst på systemet, säger Jonas Tjärnström.