Många nyfikna besökare

Många var nyfikna på ”det där med militären” när Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) deltog på utbildningsmässan Enter i Varberg den 11 mars. Besökarna som flockades kring FMTS monter var framför allt gymnasieungdomar, med många frågor, förhoppningar och funderingar.

Både killar och tjejer kom till FMTS monter på utbildningsmässan i Varberg. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Många ville titta närmare på den personliga utrustningen
Många ville titta närmare på den personliga utrustningen Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Många ville titta närmare på den personliga utrustningen Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten

Utbildningsmässan Enter arrangeras varje år av Varbergs kommun i syfte att informera gymnasieungdomar om olika möjligheter som finns efter studenten. FMTS trängdes med utställare som räddningtjänst, polis, landsting och olika universitet och högskolor. Många besökare hos FMTS blev förvånade när de hörde hur många valmöjligheter och alternativ det faktiskt finns inom Försvarsmakten, allt hos en och samma arbetsgivare. Bland dem som representerade Försvarsmakten och FMTS fanns också en stor bredd av olika arbetsuppgifter och erfarenheter.

Ett flertal av besökarna hade gjort den första delen av mönstringen som utgörs av en lämplighetsbedömning på internet. Några hade blivit kallade till något av mönstringskontoren och ett par var redan uttagna för värnplikt. Många ställde frågor, och några var märkbart nervösa för mönstringen: vad går den ut på? Vad frågar psykologen om? Ska man springa långt?

Intresset för såväl värnplikten som officersyrket var glädjande stort bland de tjejer som besökte montern.
– Behöver jag vara jättestark och jättesnabb? var en vanlig fråga från dem.

– Man behöver inte vara elitidrottare, men måste så klart vara i god fysisk form – något som kan tränas upp, blev svaret från montern.

– Jag vill göra lumpen men jag fick inte, var en lika vanlig kommentar från killar.

Eftersom så få nu tas ut till värnplikt är det en kommentar som blir allt vanligare. Men för den som vill använda sin värnplikt för att få behörighet till officersutbildning, kunde FMTS personal i montern hänvisa till en ny möjlighet: den nya aspirantutbildningen – en soldatutbildning som ger behörighet till officersutbildning.