Kursavslut i det blå

En flygtur avslutade omskolningskursen för sju JAS 39 Gripen-lärare på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). De omskolas till helikopterlärare. Flygningen syftade till att skapa förståelse och känsla för hur helikoptern rör sig i luften, med moment som autorotation, hovring och vibrationskontroll.

De blivande helikopterteknikerna fick stifta bekantskap med helikopter 4, inte bara på marken utan även i luften. Foto: S-O Willhöft/Försvarsmakten
Blivande helikoptertekniker under den avslutande delen på omskolningskursen
Blivande helikoptertekniker under den avslutande delen på omskolningskursen Foto: S-O Willhöft/Försvarsmakten
Blivande helikoptertekniker under den avslutande delen på omskolningskursen Foto: S-O Willhöft/Försvarsmakten

Kursen som avslutades var en så kallad skillnadskurs på flygplan och helikopter. En del skillnader kan noteras med blotta ögat. Att flygplanet har fasta vingar medan helikoptern har rörliga gör att aerodynamik och styrsystem fungerar på olika sätt. Men det finns många andra skiljaktigheter.

De sju flygteknikerna har hittills utbildat blivande Gripen-tekniker på FMTS, men är nu på väg att omskolas till helikoptertekniker, som det finns ett större behov av de närmaste åren. Under fyra veckor har flygteknikerna drillats i helikoptersystemen. De har bland annat gått igenom styrsystem, aerodynamik, transmission och utrustning och inventarier. Nästa steg för dem blir att göra praktik på olika platser i Sverige, på Försvarsmaktens helikopterskvadroner i Luleå, Linköping, Ronneby och Patria på Arlanda. Patria är ett civilt företag som gör service på helikoptrar, på såväl civila helikoptrar som Försvarsmaktens helikoptrar.

Martin Sun är en av lärarna som håller i kursen.
– Visst är det roligt att utbilda lärare också, men det är annorlunda. Det märks direkt att de har stor förkunskap, diskussionerna i klassrummet är helt andra och det är lärorikt, berättar han.

Under flygturen pratade piloterna med eleverna hela tiden och berättade om de olika momenten som de gjorde. Piloterna gick igenom högersväng och vänstersväng runt helikopterns ”axel”, flygning framåt och bakåt, autorotation med mera. Autorotationen är en funktion som gör att helikoptern kan landa även om motorerna lägger av – rotorerna kan fortfarande rotera tack vare frihjul.

Två av helikopterns styrkor, jämfört med flygplan, är att den kan hovra, (”hålla sig stilla” i luften) för att bland annat genomföra räddningsuppdrag med sin vinsch och att den kan ta sig till och landa på ”onåbara” platser .

Innan dagens elever själva får undervisa på helikoptersystemen återstår en del utbildning. Praktiken som börjar redan denna vecka kommer att följas av en så kallad typutbildning, då de kommer att inrikta sig på någon av de helikoptertyper som finns i Försvarsmakten idag, helikopter 10, 14 och 15. De olika typutbildningarna varierar från 10-14 veckor och följs sedan av OJT (On Job Training, praktik).

Under fredagens flygning, som skulle ge mer allmänna kunskaper om helikoptrar, användes däremot en Helikopter 4.
– Den avslutande flygturen är viktig för att eleverna ska kunna reflektera över hur helikopterns aerodynamik och systemen fungerar i verkligheten, avslutar Martin Sun.