Klättringsutbildning

Att lära sig klättra kan vara introduktionen till en rolig sport, men också något som kan komma till nytta i arbetet som officer.

Kadett Daniel Fölstad på väg upp för väggen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadett Tobias Englund högt uppe på väggen.
Kadett Tobias Englund högt uppe på väggen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadett Tobias Englund högt uppe på väggen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Under veckan genomförde två av plutonerna ur kadettkompaniet en utbildning i klättring. Övriga plutoner genomför samma sak vid annat tillfälle.

Förutsättningarna för utbildning i klättring är mycket bra på Karlberg sedan klätterväggen i idrottshallen byggdes för några år sedan. Att utbilda i klättring ger flera fördelar. Dels ger klättringen träning i både styrka och teknik, dels ger det övning för kommande uppgifter som officer. För de kadetter som kommer att arbeta som officerare med markstrid som huvudsaklig sysselsättning kan den komma till nytta vid strid i stadsmiljö. Där kan man tvingas klättra eller fira sig ner för att ta sig fram. För de kadetter som utbildas mot befattningar i våra sjögående förband väntar i sommar tjänstgöring ombord på marinens segelfartyg. Där kommer de att få klättra i fartygets master för att träna grundläggande sjömanskap. Vissa av kadetterna kommer säkert också att ha nytta av klättringskunskaperna när det är dags för nordiskt kadettmöte i Köpenhamn framåt sommaren. I de tävlingar som genomförs kommer det säkert att ingå moment av klättring i grenen ”Military team sport”.

Utbildningen leds av skolans egna lärare som är utbildade instruktörer i klättring.