Kämpar för att bli officerare

Officersyrket ökar i popularitet. I år har 2 250 tjejer och killar sökt till någon av de två utbildningar som finns. God fysik, målmedvetenhet och ledarskapsförmåga är några viktiga egenskaper för att klara testerna.

”Kom igen nu! Du vet varför du gör det här!” ropar en av de sökande för att peppa sin eventuella framtida kollega under de fysiska testerna. Foto: Sofie Tedenstad
Det militära högskoleprovet testar logisk, spatial och verbal förmåga.
Det militära högskoleprovet testar logisk, spatial och verbal förmåga. Foto: Sofie Tedenstad
Bra fysik är en av förutsättningarna för att bli officer.
Bra fysik är en av förutsättningarna för att bli officer. Foto: Sofie Tedenstad
Under studievägledningssamtalet får de sökande svara på frågor om sitt val av inriktning. Mattias Malmström har valt inriktningen Telekrig eftersom han gjorde värnplikt som närskyddssoldat vid Telekrigsbataljonen i Enköping.
Under studievägledningssamtalet får de sökande svara på frågor om sitt val av inriktning. Mattias Malmström har valt inriktningen Telekrig eftersom han gjorde värnplikt som närskyddssoldat vid Telekrigsbataljonen i Enköping. Foto: Sofie Tedenstad
Det militära högskoleprovet testar logisk, spatial och verbal förmåga. Foto: Sofie Tedenstad
Bra fysik är en av förutsättningarna för att bli officer. Foto: Sofie Tedenstad
Under studievägledningssamtalet får de sökande svara på frågor om sitt val av inriktning. Mattias Malmström har valt inriktningen Telekrig eftersom han gjorde värnplikt som närskyddssoldat vid Telekrigsbataljonen i Enköping. Foto: Sofie Tedenstad

Under några veckor testas över 2 000 sökande för att slåss om de 492 utbildningsplatserna. Antingen kan man läsa det teoretiskt inriktade officersprogrammet på tre år vid Försvarshögskolan, eller så väljer man specialistofficersprogrammet där man under cirka ett års tid utbildas till att bli specialist inom ett visst område.

Testerna för att bli antagen består av flera delar. Först genomgår man fysiska tester med både konditions- och styrkeprov, ett militärt högskoleprov samt ett självskattningstest. De som går vidare till nästa steg kallas till djupare intervjuer senare i vår.

"Spännande yrke"

Mattias Malmström är en av de 1 694 personer som sökt till årets specialistofficersutbildning. Han gjorde värnplikt som närskyddssoldat på Telekrigsbataljonen vid Ledningsregementet i Enköping och har valt inriktningen Telekrig.
– Jag kom i kontakt med det i lumpen och blev intresserad. Officer verkar vara ett spännande yrke. Jag tror att det finns en framtid och att det ger en bra utbildning, säger han.

Målmedvetenhet viktigt

Den ansvarige för årets rekryteringsprocess heter Martin Sachs och jobbar på Försvarsmaktens HR-centrum (HR=Human Resources). Han tipsar om vad man bör tänka på för att bli antagen till någon av officersutbildningarna.
– Se till att du redan har den civila behörigheten klar, med betyg och liknande. Sen ska man vara vältränad och målmedveten. Det gäller att veta man vad vill, säger han.
I rekryteringsprocessen läggs det stor vikt vid att den sökandes värderingar stämmer överens med Försvarsmaktens värdegrund.
– Man representerar inte bara sig själv utan som anställd i Försvarsmakten ska man kunna försvara demokratin och de svenska värdena, säger Martin Sachs.

Peppar varandra

På Ledningsregementet i Enköping har man under två veckors tid testat cirka 500 personer i samarbete med Luftstridsskolan, Livgardet, Amfibieregementet, Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum och Fjärde sjöstridsflottiljen. För många är det de fysiska testerna som känns mest nervösa. Det gäller att ha tränat upp både kondition och styrka för att klara sig. De testande peppar varandra under de olika momenten.
– Kom igen nu! Tänk på varför du gör det här, ropar en sökande till en annan, som biter ihop och håller ut några extra sekunder på räcket där han hänger. Kanske är de blivande kollegor i framtiden.