Intensiv inledning för nyinryckta

Den inledande perioden av värnplikten är intensiv. Då ska de grundläggande soldatfärdigheterna övas in. En viktig del är att kunna verka i städer som är en allt vanligare konfliktmiljö, till exempel vid internationella insatser.

Soldaterna övar i området kring Enköpings hamn. Foto: Sofie Tedenstad
De blivande gruppcheferna leder gruppens framryckning längst byggnader och hörn.
De blivande gruppcheferna leder gruppens framryckning längst byggnader och hörn. Foto: Sofie Tedenstad
Den goda kontakten med Enköpings kommun gör det möjligt för Ledningsregementet att öva sina soldater i realistiska stadsmiljöer.
Den goda kontakten med Enköpings kommun gör det möjligt för Ledningsregementet att öva sina soldater i realistiska stadsmiljöer. Foto: Sofie Tedenstad
Snabbt ska det gå när gruppen förflyttar sig från en husvägg till en annan.
Snabbt ska det gå när gruppen förflyttar sig från en husvägg till en annan. Foto: Sofie Tedenstad
De blivande gruppcheferna leder gruppens framryckning längst byggnader och hörn. Foto: Sofie Tedenstad
Den goda kontakten med Enköpings kommun gör det möjligt för Ledningsregementet att öva sina soldater i realistiska stadsmiljöer. Foto: Sofie Tedenstad
Snabbt ska det gå när gruppen förflyttar sig från en husvägg till en annan. Foto: Sofie Tedenstad

Den inledande utbildningen är omfattande för de nyinryckta soldaterna vid Ledningsregementet. Utbildningsmomenten är många och varierade med allt från teori i skolbänken till fysiskt krävande övningsmoment i skiftande miljöer. Ett exempel på det senare är strid i bebyggelse, ett övningsmoment som vunnit mer och mer terräng inom utbildningen av värnpliktiga under de senaste åren.

För de soldater vid Ledningsregementet som ryckte in i slutet av januari har redan ett antal övningar av strid i bebyggelse genomförts i de speciellt uppbyggda träningsmiljöer som finns bland annat vid Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm. Den här soliga marsdagen befinner de sig dock på hemmaplan och ute i verkligheten.
– Framryckning gruppvis! På tre! Ett, två, tre…

Platsen är hamnen i Enköping och framryckningen sker gemensamt i grupp mellan röda trähus och industriliknande byggnader med solblekta tegelfasader. Platsen är idealisk för att öva uppträdande och uppmärksamhet i varierad stadsmiljö, konstaterar Johan Silvera som är instruktör. Han pekar upp mot ett tak med hög skorsten och utskjutande vindskupor:
– Det där kan till exempel vara en utmärkt plats för en prickskytt att dölja sig, säger han.

Det är tack vare goda kontakter med Enköpings kommuns gatukontor och med polisen i Enköping som regementet kan få möjlighet att öva i realistiska stadsmiljöer, framhåller Johan Silvera. Under en hel dag hinner soldaterna öva de olika momenten åtskilliga gånger. Samtliga blivande gruppchefer får en möjlighet att pröva att leda gruppens framryckning längst byggnader och runt hörn, ständigt med vaksamhet för alla de hot som snabbt kan dyka upp och överraska.