Insatshemvärn med tålamod

Efter några dagar med mycket patrullering och bevakningsuppdrag intensifierades under lördagen övningsmomenten för det svenska insatskompaniet. – Vår finska bataljon har tagit sig förbi samhället Olsborg och fortsatt norrut. Lokalbefolkningen har det svårt när de nordländska trupperna fördrivits så nu är vår uppgift att se till att det blir lugnt här, berättar kompanichefen Anders Strömberg.

De svenska hemvärnssoldaterna lyckades hålla den upprörda lokalbefolkningen lugn. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Finska soldater i svensk bandvagn i Norge.
Finska soldater i svensk bandvagn i Norge. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Lokalbefolkningen som spelades av pansarsoldater från Setermoen var nyfikna när det svenska kompaniet kom in i Olsborg.
Lokalbefolkningen som spelades av pansarsoldater från Setermoen var nyfikna när det svenska kompaniet kom in i Olsborg. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Sjukvårdarna Lena Nygren, Luleå och Fredrik Rosengren, Boden.
Sjukvårdarna Lena Nygren, Luleå och Fredrik Rosengren, Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Finska soldater i svensk bandvagn i Norge. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Lokalbefolkningen som spelades av pansarsoldater från Setermoen var nyfikna när det svenska kompaniet kom in i Olsborg. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Sjukvårdarna Lena Nygren, Luleå och Fredrik Rosengren, Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Efter att den finska bataljonen med det ingående svenska kompaniet igår hade säkrat ett oljeraffinaderi i Sørreisa väntade så nya uppgifter. Huvuddelen av bataljonen tog under lördagen terrängen norrut från Sørreisa förbi Bardufoss och vidare upp ovanför Olsborg.

Hålla huvudet kallt

Först på plats av svenskarna var plutonen ur Västernorrlandsgruppen tillsammans med några finska soldater. Strax efter kom kompaniledningen. Den finsk-svenska plutonen fick nu till uppgift att först säkra och bevaka bron över Målselva som rinner genom Olsborg.
– Nu gäller det att kompanichefen håller huvudet kallt och använder sig av de underrättelser som kommit in. Dessutom måste kompaniledningen samverka med andra länders förband som varit här tidigare för att få veta vad som hänt här, berättar major Kalle Olsson i förbandsinstruktör ur Norrbottensgruppen.

Lugnt agerande

Ett större antal missnöjda innevånare i Oldsborg skapade en viss oreda i samhället. De var hungriga och törstiga och sökte hjälp av bland andra de svenska hemvärnssoldaterna.
Därför var en av huvuduppgifterna att så fort som möjligt lokalisera ledaren i samhället för att försöka lugna människorna i byn. Underrättelseuppgifter sa att den de söker kallas ”Massa Hansen”. Vid middagstid var han ännu inte funnen.
– De svenska hemvärnssoldaterna har hittills agerat på ett mycket lugnt och bra sätt, tycker figuranterna som utgjordes av soldater från pansarbataljonen i Setermoen.

De missnöjda grupperna gjorde några utfall under eftermiddagen för att visa sitt missnöje men de svenska hemvärnssoldaterna visade stort tålamod och behandlade upprorsmakarna mycket lugnt.

Helt rätt

Lena Nygren, Luleå och Fredrik Rosengren, Boden, är båda sjukvårdare från Luleå marina hemvärnskompani. De tycker att det hittills har varit bra dagar även om det hade varit en hel del väntan.
– Det är precis sådana här övningar vi ska vara med i. Det är ju ingen hemlighet att Försvarsmakten idag har stort fokus på internationella insatser så övningar med samverkan mellan nationer är helt rätt, säger Fredrik.
– Det är just det där enkla som kommer fram när man samverkar mellan de olika plutonerna och de andra nationerna Att ge varandra tips och dela med sig av erfarenheter ger så mycket, svårare behöver det inte vara, säger Lena Nyberg.

Det svenska kompaniet går ur själva övningen vid lunch söndagen den 22 mars. Därefter påbörjas vård, lastning och förberedelser inför hemresan på måndag. Cold Response avslutas i sin helhet onsdagen den 25 mars.

Länk till bildspel finns i spalten till höger.