Ingen blogg stängd

Ledarskribent Claes Arvidsson har på Ledarredaktionens blogg i Svenska Dagbladet framfört misstankar om att Försvarsmakten har stängt en blogg.

Så här svarar chefen för Juridiska staben, Stefan Ryding-Berg:

"Försvarsmakten ägnar sig inte åt att släcka ned enskilda bloggar på Internet. Sådana åtgärder är främmande för myndigheten Försvarsmakten och dess ledning. Som ledamot av Försvarsmaktsledningen avvisar jag därför bestämt sådana påståenden eller insinuationer."