Inga svenska soldater inblandade i strider

Inga svenska soldater befann sig i det område där minst nio afghanska polismän dödades i en attack mot lokala säkerhetsstyrkor 20 mars.

Attacken mot de afghanska poliserna inträffade i ett bergigt område på gränsen mellan de svenska och norska ansvarsområdena i Afghanistan.
– Det är extra beklagligt att detta händer under Nawroz, som är nyårshögtiden för det afghanska folket. Vi följer läget i vårt område och anpassar våra skyddsåtgärder, säger överste Håkan Hedlund, chef för den svenska kontingenten i Afghanistan.