Högvakt vid de kungliga slotten

Helikopterflottiljens soldater genomför nu högvakt. Tillsammans kommer kompaniets fyra plutoner att genomföra cirka 73 högvaktsdygn.

I början av januari ryckte cirka 200 soldater in till Helikopterflottiljens 3. skyttekompani på Helikopterflottiljen på Kvarn. Soldaterna genomför cirka 11 månaders värnplikt och har befattningar som skyttesoldat, fordonsförare eller gruppchef. Kompaniet svarar för alla flygvapnets högvakter under 2009, förutom några dagar i december då Luftstridsskolan står för högvakten. Kompaniets fyra plutoner genomför tillsammans ungefär 73 högvaktsdygn.

Efter en kort grundläggande soldat- och skyddsvaktsutbildning påbörjades den två veckor långa drillande högvaktsutbildningen. Tisdagen den 17 mars omgrupperade kompaniet till Ledningsregementet i Enköping, för att öva in de sista detaljerna inför den första pågången den 20 mars. Efterhand omgrupperar kompaniet till Livgardet i Kungsängen för sina tre högvaktsperioder.

Helikopterflottiljens 3. Skyttekompani genomför sedan fredagen den 20 mars högvaktstjänst vid Stockholms slott och Drottningholms slott. Under året kommer kompaniet med dess officerare och soldater delta i en rad olika ceremoniella sammanhang, både stora och små. Soldaterna kommer sedan att rycka ut den 4 december, efter sin befattningsutbildning och då kompani- och slutövningar är genomförda.

3. Skyttekompaniets ceremoniella verksamhet

  • 20 mars till 15 april: Högvakt vid Stockholms och Drottningholms slott
  • 31 mars: Hedersvakt vid attachébesök
  • 1 maj till 4 maj: Högvakt vid Stockholms och Drottningholms slott
  • 9 maj till 12 maj: Högvakt vid Stockholms och Drottningholms slott
  • 14 maj till 16 maj: Högvakt vid Stockholms och Drottningholms slott
  • 20 maj till 28 maj: Högvakt vid Stockholms och Drottningholms slott
  • 27 maj: Deltar vid överlämningen av Hkpflj nya fana
  • 6 juni: Deltar med fanvakt vid Linköpings kommuns nationaldagsfirande
  • 1 oktober till 31 oktober: Högvakt vid Stockholms och Drottningholms slott