Göranson tillträder som ÖB

I dag får Sverige en ny överbefälhavare. Vid en överlämningsceremoni på Karlbergs slott tar generallöjtnant Sverker Göranson över kommandot som överbefälhavare efter Håkan Syrén. Den högtidliga överlämningen sker klockan 14.00 till 14.20. Därefter håller ÖB en presskonferens.

Tillträdande överbefälhavare Sverker Göranson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

På kvällen håller överbefälhavaren en mottagning på Karlbergs slott för särskilt inbjudna gäster, däribland diplomatiska kåren, statsförvaltningen, Försvarsmaktens högsta ledning och närstående myndigheter.

Sverker Göranson kommer senast från en tjänst som Försvarsmaktens stabschef och chef för Högkvarteret och har varit en av ledamöterna i Försvarsmaktens ledningsgrupp.

Hans bana som officer började i pansartrupperna, där han på 30 år avancerat från löjtnant till generallöjtnant. Internationellt har han bland annat studerat vid den amerikanska arméns chefs- och högre stabscollege samt gått FN:s stabsofficerskurs. Sverker Göranson har under knappt ett år tjänstgjort i Bosnien under kriget och senare i den NATO-ledda insatsen. Han har dessutom varit armé- och biträdande försvarsattaché vid den svenska ambassaden i Washington i tre och ett halvt år.

Om sin ledarstil säger han:
– Som chef måste jag ange tydliga mål för att vi ska leverera rätt resultat. Med varje roll följer ansvar. Jag är noga med att prioriteringar och inriktningar för arbetet tränger igenom till alla – principer som gäller i alla delar av Försvarsmakten.