Från politiskt projekt till militär handling

Tisdag den 24 mars var det mottagning på Karlbergs slott med anledning av att kommendör Lars Wedin ger ut en ny bok i militärstrategi.

Författaren Lars Wedin. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Den kompletta titeln på boken som kommendör Lars Wedin ger ut är ”Från politiskt projekt till militär handling – En introduktion till militärstrategin".

Boken har producerats på initiativ av strategiska avdelningen vid institutionen för säkerhet och strategi i samarbete med militärvetenskapliga institutionen, båda på Försvarshögskolan. Boken är avsedd för användning inom undervisningen på Officersprogrammet.
Vid mottagningen deltog företrädare för institutionerna på Försvarshögskolan (FHS) och lärare på krigsvetenskapliga avdelningen. De senare är ju de som kommer att använda boken i FHS utbildning av kadetter på Karlberg.

Läs mer om boken på Försvarshögskolans hemsida via länken till höger.