Försvarsmaktens centrala lager

Omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar ställer nya krav på logistiken inom Försvarsmakten och på hur försörjning av materiel, kläder och annan utrustning ska gå till. Som en del av det nya försörjningskoncept som Försvarsmaktens logistik tagit fram, byggs Försvarsmaktens centrala lager, FMCL, i Arboga. Det är en 45 000 kvadratmeter stor byggnad med bland annat 70 000 pallplatser i höglager.

Försvarsmaktens centrala lager Foto: Marie Borg Lagerfastigheter Arboga

– FMCL utgör en fantastisk potential för Försvarsmakten. Byggnaden är flexibel, väldigt väl disponerad och håller en hög teknisk nivå, vilket skapar mycket goda möjligheter för att vi förutom att ha en hög hanteringseffektivitet, även ska kunna ha god kontroll över vad vi har i lager, säger Anders Malmström, chef FMCL. Han beskriver FMCL som navet för den framtida logistiken inom Försvarsmakten.
– Det krävs kvalitet, effektivitet, snabbhet, hög tillgänglighet och bästa möjliga kontroll över hela försörjningskedjan. Med FMCL får vi god hjälp med att åstadkomma detta.

Anders menar att den höga tekniska nivån i byggnaden, med bland annat en stor helautomatiserad lagerdel, ger en god hanteringseffektivitet, vilket i sin tur innebär en stor besparing för Försvarsmakten.
– Från och med 2010 räknar vi med att spara 100 miljoner kronor per år, säger han. Men just nu ekar det ganska tomt i den 45 000 kvadratmeter stora byggnaden. Invändig utrustning så som ställage och kranar ställs på plats och rullbanor monteras. Parallellt pågår upphandling av annan invändig utrustning som truckar och inredning.
– Vi håller också på att rekrytera personal, och intresset har varit väldigt stort både från folk utom och inom Försvarsmakten.

Gedigen erfarenhet

Anders Malmström har gedigen erfarenhet av arbete med lager och distribution. Han kommer närmast från IKEA och anställdes som chef för FMCL i november förra året.
– Jag sökte det här jobbet bland annat för att det påminner delvis om vad jag gjort inom IKEA. Till exempel har jag varit med och byggt upp lager i Polen och i England. IKEA har en vältrimmad försörjningskedja, logistiken styrs av ordning och reda, rutiner och ett tydligt koncept.
– Vi hade ett starkt systemstöd i allt vi höll på med, vare sig det gällde grunddata eller orderhantering. Mycket av det finns ännu inte inom Försvarsmakten, men det ser jag som en utmaning. Erfarenheten är att det som hakar upp sig är IT-systemen. Den svaga länken är att få systemen att prata med varandra, säger han.

Trots att Försvarsmakten har ett betydligt spretigare sortiment, ser han likheter mellan Försvarsmakten och IKEA.
– Vi försörjer ju båda enheter ute i landet, där är det varuhus - här är det skolor, förband och centra. Men kraven på bra sortiment, leveranssäkerhet och kvalitet är desamma. I samband med invigningen den 1 september kommer de första leveranserna av förnödenheter till FMCL.
– Initialt blir det leveranser från befintliga förråd, vi har en inleveransplan som sträcker sig fram till sommaren 2010. Vi kommer att kunna leverera ut materiel redan under hösten, men vill helst ägna första tiden åt att främst fylla upp lagret. Därefter kommer lagret att kunna tas i bruk mer och mer, men först i januari 2011 räknar vi med att vara i full drift, säger han.