Försvarsmakten analyserar inriktningspropositionen

Regeringen har på torsdagen lagt fram den försvarspolitiska inriktningspropositionen. Propositionen innehåller alliansregeringens syn på den långsiktiga inriktningen av försvaret.

I och med att propositionen nu är offentlig påbörjas en analys av innehållet i Försvarsmakten. Innan denna analys är genomförd kan Försvarsmakten inte i övrigt kommentera innehållet i propositionen.