Förberedande teknisk kurs för thailändare

Thailands flygvapen har beställt sex Gripenplan och två Saab 340, varav ett med flygburen spaningsradar. Utbildningen av piloter och tekniker kommer till stor del att genomföras i F 7:s regi med start 2010.

Thailändska flygtekniker genomför technical preparation course på F 7. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Flygvapnet har under fyra veckor gästats av en grupp ur det thailändska flygvapnet, fyra ingenjörer och två språkvetare. Syftet med besöket är att se hur utbildningen av thailändska tekniker ska gå till. Besöket inleddes vid flygteknikerutbildningen i Halmstad, och fortsatte med två veckor på F 7 i Såtenäs.

Thailändarna besökte F 7 för att studera kulturen och sättet att lära ut. De fick även tillfälle att berätta om hur de själva jobbar.