Folkpartiledare besökte Lv 6

Luftvärnets materielsystem och den nya aspirantutbildningen stod i fokus när folkpartiledaren Jan Björklund med flera besökte Lv 6 på måndagen. Under ett kort men intensivt besök ställdes många frågor om allt från avfyrning av robotar till de nyinrycktas fysiska status.

Kenneth Hagström förevisade Robotsystem 70 för Jan Björklund Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Partiledare Jan Björklund informerades om arbetet i stridsledningsenheten för robotsystem 97
Partiledare Jan Björklund informerades om arbetet i stridsledningsenheten för robotsystem 97 Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Partiledare Jan Björklund informerades om arbetet i stridsledningsenheten för robotsystem 97 Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Luftvärnsregementet (Lv 6) var en av anhalterna när Jan Björklund besökte Halland måndagen den 30 mars. Med på besöket fanns också bland annat två halländska folkpartister, Bengt Eliasson och Roland Adler.

Folkpartiledaren hade själv bett att få besöka regementet, och få information om bland annat robotsystem 97, ett system som regeringens inriktningsproposition tydligt framhåller vikten av att behålla.
Ställföreträdande regementschef Ove Tirud presenterade luftvärnets förmåga, och konstaterade att det inte går att tala om ett enskilt system utan att samtidigt nämna de andra.
– Luftvärnet är ett system av system, där de enskilda systemens olika förmågor kompletterar varandra, sa han. Genom att bygga hela system kan vi kombinera rörlighet med till exempel förmågan att verka i mörker och i alla vädertyper.

Hemvärnets verksamhet i Halland presenterades av Hallandsgruppens chef Lars Olsson, som bland annat poängterade hur viktiga den samlade garnisonens resurser är för att bedriva hemvärnsutbildning med god kvalitet.
– Hur ser rekryteringen av hemvärnssoldater ut i framtiden? undrade Roland Adler.

– Den kommer alltmer att ske genom direktrekrytering, svarade Lars Olsson, med särskilda soldatutbildningar för blivande hemvärnssoldater.

En annan form av direktrekrytering är den nystartade aspirantutbildningen, som är en soldatutbildning för den som vill bli officer men inte har gjort lumpen. Chefen för aspirantkompaniet, Henrik Drakenberg, berättade hur utbildningen är upplagd, och om vilka erfarenheter man dragit hittills av hur rekryteringen och utbildningen fungerar.
– Detta är ju en återgång till det gamla systemet, konstaterade Jan Björklund, jag gick ju själv en aspirantutbildning som en del av min officersutbildning.

Under en rundvandring visade befäl upp luftvärnets olika robotsystem, underrättelseenhet 23 och luftvärnsledningscentralen (GBADOC). Besökarna hade många frågor och Jan Björklund konstaterade att den senaste försvarspropositionen innebär ett trendskifte där fokus nu sätts mer på det nationella försvaret av Sverige, vilket också innebär att luftvärnet får en ökad betydelse.
 – Det har varit ett mycket informativt och lärorikt besök, sa Jan Björklund när han tackade för sig.