Flygvapnet deltar i Norges vinterövning - Cold Response

Måndag den 16:e mars landade cirka hundra personer, sju JAS 39 Gripen och en Herkules, innehållande materiel och personal, in på Bodø hovedflystasion för att under en veckas tid delta i vad som är Norges största vinterövning – Cold Response. I övningen ingår 7 500 personer från 14 olika länder varav 300 är från Sverige.

Gripen landar in på Bodø flygstation. Foto: Ove Ronny Haraldsen / Bodø hovedflystastion
Carl-Johan Edström tillsammans med Kristian Lyssand, chef 332 skvadron.
Carl-Johan Edström tillsammans med Kristian Lyssand, chef 332 skvadron. Foto: Sara Burlage
Jas 39 Gripen.
Jas 39 Gripen. Foto: Sara Burlage
Carl-Johan Edström tillsammans med Kristian Lyssand, chef 332 skvadron. Foto: Sara Burlage
Jas 39 Gripen. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

– Vi är här för att öva oss inför beredskapsperioden 2010. Mitt uppdrag är att utbilda förband som ska stå i 90 dagars beredskap med start nästa år. Vid den här övningen har vi flera yngre piloter som aldrig tidigare övat utomlands och för dem är det jätteviktigt att få den internationella erfarenheten, säger divisionschef Carl Johan Edström.

Tillsammans med Norge och Tyskland kommer Sverige att utgöra vad som är basen i övningens flygverksamhet. Huvudsyftet för den svenska delegationen är bland annat att öva Close Air Support under mörkerförhållanden, offensiva operationer i stora förband, samt att upprätta luftöverlägsenhet där piloterna förnekar tillträde för andra flyg att röra sig i en viss zon.

– Min målsättning är att vi kommer att åka tillbaka från den här övningen med stora erfarenheter från att öva med Night Vision Goggles (mörkerhjälpmedel), det är nämligen första gången som Sverige övar med dem i en stor internationell övning, berätta Carl-Johan Edström.

Att Sverige och Norge övar tillsammans är ingenting unikt i sig. Sedan en tid tillbaka finns ett avtal upprättat som gör det möjligt för de båda länderna att starta från sin respektive hemmabas för att sedan öva över svensk eller norsk territorium, något som länderna siktar på att göra två till tre gånger per månad. Möjligheten för det Svenska flygvapnet att starta från Luleå även under denna övning är däremot inte ett alternativ.

– De övningsområden som vi ska använda oss av under Cold Respons är för långt bort för att det bränslet ska räcka. Dessutom så finns det fördelar med att vara på plats för att genomföra gemensamma planeringar samt att våra yngre piloter får erfarenheten av att öva i internationell miljö, avslutar Carl-Johan.

Under tisdag den 17 mars genomfördes förberedelser samt inflygningar i området och onsdag den 18 mars påbörjas övningen på riktigt för den svenska delegationen.