Fem år sedan kravallerna i Caglavica – nu känner LMT av stämningarna

Till sommaren är det 10 år sedan det var krig i Kosovo. Och i mars månad är det 5 år sedan de allvarliga kravallerna i Caglavica mitt i det svenska ansvarsområdet. Läget har under lång tid beskrivits som ”lugnt med underliggande spänningar”. Det betyder ungefär att risken för att oroligheter skall uppstå är låg men att den alltid finns där. Idag har KFOR också bättre kännedom om vad som händer i samhället.

I mars månad är det 5 år sedan de allvarliga kravallerna i Caglavica mitt i det svenska ansvarsområdet. Foto: Försvarsmakten
Efter kravallerna 2004 inledde KFOR ett ingående samarbete med civila grupper genom Liason Monitoring Teams (LMT).
Efter kravallerna 2004 inledde KFOR ett ingående samarbete med civila grupper genom Liason Monitoring Teams (LMT). Foto: Maria Pålsson
En svensk officer jobbar med att samordna alla LMT-team i MNTF-C. På bilden Övlt Niklas Johansson och Övlt Christian Wallin.
En svensk officer jobbar med att samordna alla LMT-team i MNTF-C. På bilden Övlt Niklas Johansson och Övlt Christian Wallin. Foto: Maria Pålsson
Oroligheterna under 2008 har företrädelsevis ägt rum i Kosovos norra delar. På bilden bron över floden Ibar i Mitrovica.
Oroligheterna under 2008 har företrädelsevis ägt rum i Kosovos norra delar. På bilden bron över floden Ibar i Mitrovica. Foto: Maria Pålsson
Efter kravallerna 2004 inledde KFOR ett ingående samarbete med civila grupper genom Liason Monitoring Teams (LMT). Foto: Maria Pålsson
En svensk officer jobbar med att samordna alla LMT-team i MNTF-C. På bilden Övlt Niklas Johansson och Övlt Christian Wallin. Foto: Maria Pålsson
Oroligheterna under 2008 har företrädelsevis ägt rum i Kosovos norra delar. På bilden bron över floden Ibar i Mitrovica. Foto: Maria Pålsson

– Utvecklingen i Kosovo går hela tiden framåt men det kan ändras snabbt. I mars 2004 när allvarliga kravaller plötsligt blossade upp fick den nionde svenska Kosovostyrkan (KS09) stå emellan när en uppretad Kosovoalbansk folkmassa tågade från Pristina mot Caglavica där det bor Kosovoserber, säger samverkansofficeren kapten Eskil Nilsson.

Under det senaste året har det förekommit en del oroligheter i samband med att Kosovo utropade sin självständighet (17 februari 2008) och att FN:s insats, United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), håller på att förändras. Makt överlämnas mer och mer till Kosovos valda styre och den nya EU-insatsen EULEX (från december 2008) har till uppgift att assistera och hjälpa Kosovos myndigheter inom rättsområdet. Oroligheterna under 2008 har företrädelsevis ägt rum i Kosovos norra delar.

– Krig är osannolikt idag. Men oroligheter kan alltid bryta ut. Under vårt förbands tid i Kosovo har det kontinuerligt varit strejk- och demonstrationshot och en hel del retorik i media. Men hittills har det varit relativt lugnt förutom en del incidenter bl. a. i norra Kosovo. (Den 18:e svenska kosovostyrkan anlände i oktober 2008) KFOR har idag också bättre kännedom om vad som rör sig i samhället än man hade 2004. Mycket tack vare nya sätt att inhämta information, säger samverkansofficeren kapten Daniel Skånberg.

Liason Monitoring Teams

Efter kravallerna 2004 inledde KFOR ett ingående samarbete med civila grupper. Man skapade speciella enheter som har till uppgift att vara ute och prata med folk och känna av lokala stämningar -  Liason Monitoring Teams. En del team har ansvar för kontakter med olika civila aktörer i en by eller en kommun, andra har ansvar för att ha bra kontakter och veta vad som händer i en speciell sektor i samhället som t.ex. universitets- och  högskolevärlden eller media.

– I vårt ansvarsområdet är det finska och irländska LMT som ansvarar för den här typen av kontakter. Vi jobbar nära dem och utbyter information om läget hela tiden, säger Eskil Nilsson

Idag finns det sju LMT-team i Multinational Task Force Center (MNTF-C). Fram till 2007 hade Sverige två LMT-team i Pristina. Informationsinhämtning om det generella läget är nödvändig för att få en heltäckande bild av samhället i Kosovo. En svensk officer jobbar för närvarande med att samordna alla LMT-team i MNTF-C.

KFOR har också ständig beredskap för att hantera oroligheter som plötsligt flammar upp. Man övar ofta s.k. Insats mot Folkmassa (IMF) med soldater från flera KFOR-länder och från den lokala polisen.