Fejat och klart – Norge nästa!

Nordnorge utgör scenen för årets största militära övning på Nordkalotten. Övningen som genomförs i mitten av mars heter Cold Response och är en återkommande övningsserie i vinterklimat för NATO-förband och dess så kallade partners. Sverige är en av dessa partners och i år deltar flyg och markförband. Årets scenario baseras på ett energikrig och de problem som uppstår kring detta.

De svenska fordonen tvättas noggrant inför den internationella övningen Cold Response i Norge. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Kapten Olle Svensson, I 19, märker en av de sanerade bandvagnarna.
Kapten Olle Svensson, I 19, märker en av de sanerade bandvagnarna. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Det är inte första gången I 19 deltar i Cold Response med insatssoldater ur hemvärnet. Här en bild från 2007 då regementet representerades av Lapplandsjägargruppen i Kiruna.
Det är inte första gången I 19 deltar i Cold Response med insatssoldater ur hemvärnet. Här en bild från 2007 då regementet representerades av Lapplandsjägargruppen i Kiruna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Olle Svensson, I 19, märker en av de sanerade bandvagnarna. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Det är inte första gången I 19 deltar i Cold Response med insatssoldater ur hemvärnet. Här en bild från 2007 då regementet representerades av Lapplandsjägargruppen i Kiruna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

F 21 i Luleå har, utifrån baseringar i Bodö, huvudansvaret för det svenska deltagandet. Markförbanden utgörs av delar ur I 19:s hemvärnsutbildningsgrupper från det fyra nordligaste länen. Utbildningsgrupperna i Härnösand, Östersund, Umeå och Kiruna deltar med varsin insatspluton och det hela leds av en 25 personer stark kompanistab ur Norrbottensgruppen i Boden. Även Artilleriregementet bemannar ett antal stabsbefattningar i övningen. De svenska markstridsförbanden består av cirka 200 personer, varav ungefär 40 är kvinnor.
– Det ska bli stimulerande att tillsammans med samtliga utbildningsgrupper mäta oss med internationella förband inom en gemensam uppgift, säger kapten Olle Svensson som är chef för ledningsstaben.
– Vi kommer att lyda under en finsk bataljon och förväntar oss några intensiva dygn med stridsuppgifter, spanings- och eskortuppdrag i en komplicerad geografisk miljö, avslutar Olle som för första gången övar på norsk mark.

Helt självförsörjande

Styrkan beräknas nå utgångsgrupperingsplatsen i trakten av Setermoen nordost om Narvik under sen kväll tisdagen den 17 mars och är stridsberedda från gryningen dagen därpå. De svenska markförbanden är helt självförsörjande avseende mat ammunition, drivmedel med mera. Till och med sjukvårdresurser medför man i form av en egen sjukvårdsgrupp.

För att få beträda norsk mark måste, enligt norsk lag, fordon och annan utrustning steriliseras för att inte medföra det hotfulla laxviruset in i landet. I dessa trakter utgör fiskodlingsindustrin en betydande inkomstkälla som inte får äventyras. Förutom att fordonen tvättas noggrant påförs även en bakteriedödande vätska på de 16 bandvagnar man disponerar. Fordonen transporteras på trailers och personalen bussas de dryga 60 milen till övningsområdet.

Totalt deltar 7 000 soldater från 13 olika nationer i övningen.