En skänk från ovan

Eleverna i den grundläggande besättningsutbildningen fick under sin utbildning i navigering en lite udda specialuppgift: att lokalisera medieprofilerna Robert Aschberg och Gert Fylking under deras vandring till förmån för Cancerfonden och kampen mot prostatacancer.

Robert Aschberg och Gert Fylking lokaliserades och uppdraget kunde slutföras. Foto: Försvarsmakten
Gert Fylking.
Gert Fylking. Foto: Försvarsmakten
Gert Fylking. Foto: Försvarsmakten

De riksbekanta TV- och radioprofilerna Robert Aschberg och Gert Fylking har gett sig ut på en vandring från Ystad till Haparanda för att samla in pengar i kampen mot prostatacancer.  Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och årligen får 900 män diagnosen.

Eleverna vid Helikopterflottiljen, som nu genomför sin grundläggande besättningsutbildning, fick under sin utbildning i navigering en specialuppgift.
Uppgiften bestod i att under en dag placera ut insamlingskuvert till förmån för Cancerfonden och därefter lokalisera medieprofilerna för att överlämna bidraget.

Eleverna fick här visa prov på underrättelsearbete följt av förberedelser och planering av en flygning med HKP15. Robert Aschberg och Gert Fylking lokaliserades och uppdraget slutfördes genom att man landade och överlämnade gåvan. Insamlingen hade resulterat i 3 052 kr som samlats in vid 3:e Helikopterskvadronen i Ronneby.
– Jag är oerhört nöjd och stolt med utfallet av uppgiften, sade Ulf Hansson, ställföreträdande kurschef vid den grundläggande besättningsutbildningen.

Avslutningsvis passade Hansson även på att utmana övriga verksamhetsställen i Försvarsmakten att överträffa 3:e Helikopterskvadronens insamling.

Inslaget kommer förhoppningsvis att visas i programmet Ystad-Haparanda på söndag kväll kl 19.00 i TV8.