Djupdyk i tekniken

Felsökning och bärgning under realistiska förhållanden var något som kadetter från yrkesofficersprogrammet vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) fick öva under en vecka på Nyårsåsens skjutfält. Om två månader tar de examen som tekniska officerare, och ska själva kunna leda och fatta beslut som rör teknisk tjänst på ett förband.

Andreas Nyberg och Claes Hallström tar ett djupdyk i tekniken. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Andreas Nyberg, Claes Hallström och Martin Svensson studerar el-schemat.
Andreas Nyberg, Claes Hallström och Martin Svensson studerar el-schemat. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
En stridsvagn 122 bärgas.
En stridsvagn 122 bärgas. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Andreas Nyberg, Claes Hallström och Martin Svensson studerar el-schemat. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
En stridsvagn 122 bärgas. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Stridsfordonstäten ägnar sig åt en felsökning. Ett stridsfordon 90 har fått något tekniskt fel och anropat efter reparationsresurs. Så snart de startar vagnen lyser en varningslampa för hög motortemperatur men motorn är inte för varm. Efter att ha förkastat att det skulle vara fel på temperaturgivaren har de successivt arbetat sig fram till en ny hypotes: ett kabelbrott.
– A 141?
– Ja, där är spänning!
– A 142?
– Jajamensan!

Andreas Nyberg, Claes Hallström och Martin Svensson läser el-schema och diskuterar fram och tillbaka vad och var felet skulle kunna vara. Kontinuerligt under felsökningen lämnar de en lägesrapport till bataljonsledningen som nu är densamma som övningsledningen. Efter 55 minuter har de ännu inte hittat felet och tiden springer iväg. Genom att hålla kontakten med bataljonsledningen har de koll på om de måste omprioritera, vilket är just vad som inträffar senare. De får in en uppgift med högre prioritet och de får bryta felsökningen och bärga vagnen till bakre instans för att åka på nya uppdrag.

En bit bort har en stridsvagn 122 kört fast och bärgningsresurs i form av bärgninsgbandvagn 120 har anropats. De två kadetterna är med och tittar på bärgningen för att se hur den går till. Då vagnen är bärgad ska de börja med felsökningen. Det visar sig att en lampa indikerar låg kylarvätskenivå. Nu ska kadetterna ta beslut om tillvägagångssätt, precis som de kommer att göra i sina kommande befattningar, som exempel teknisk chef för ett kompani. För stridsvagnen blir beslutet bärgning till en säker plats så att felsökningen och åtgärderna ska kunna genomföras utan risker och faror.

Kadetterna är inne på slutspurten av sin utbildning, och i juni är det äntligen dags för examen efter tre års studier. Då ska de ut i verkligheten och kunna verka på egen hand i större utsträckning. Deras kurschef, Ola Birgersson, är inte orolig:
– Det har gått bra för dem! Nu knyter de ihop den utbildning som de har fått i hallen vid FMTS och får praktisera i den miljö som de ska verka sedan. Jag tror och hoppas att de har fått många erfarenheter och upplevelser som de kan ha nytta av sedan när de går ut på förband efter examen!