De är framtidens specialistofficerare

Sverige har blivit invaderat. Nu gäller det att agera. Kadetterna på Ledningsskolan antecknar febrilt den kompaniorder de får uppifrån för att i sin tur kunna ge order till den egna troppen. Orderträning är en del i deras utbildning till specialistofficerare inom Ledningssystem mark.

Torbjörn Svensson är en av kadetterna på specialistofficersutbildningen Ledningssystem mark. Foto: Sofie Tedenstad
Mikael Svebring tycker att officersyrket verkar omväxlande och han gillar att utbilda och leda soldater.
Mikael Svebring tycker att officersyrket verkar omväxlande och han gillar att utbilda och leda soldater. Foto: Sofie Tedenstad
Utbildningen bedrivs både i skogen och i skolbänken.
Utbildningen bedrivs både i skogen och i skolbänken. Foto: Sofie Tedenstad
Orderträning är en del i utbildningen. Kadetterna lär sig hur man antecknar en order för att sedan vidarebefordra den till den egna troppen.
Orderträning är en del i utbildningen. Kadetterna lär sig hur man antecknar en order för att sedan vidarebefordra den till den egna troppen. Foto: Sofie Tedenstad
Mikael Svebring tycker att officersyrket verkar omväxlande och han gillar att utbilda och leda soldater. Foto: Sofie Tedenstad
Utbildningen bedrivs både i skogen och i skolbänken. Foto: Sofie Tedenstad
Orderträning är en del i utbildningen. Kadetterna lär sig hur man antecknar en order för att sedan vidarebefordra den till den egna troppen. Foto: Sofie Tedenstad

Specialistofficersutbildningen är en utbildning på cirka ett år som leder till ett arbete som officer med en särskild inriktning. Vid Ledningsregementet kan man utbilda sig till specialistofficer med inriktning mot telekrig eller ledningssystem för flyg- eller markoperationer.

"Omväxlande yrke"

En av dem som valt inriktningen Ledningssystem mark heter Mikael Svebring och är 21 år. Han gjorde lumpen som sambandsgruppchef på Luftvärnsregementet i Halmstad och arbetade därefter som förstärkningsbefäl. Nu utbildar han sig till specialistofficer på Ledningsskolan i Enköping, för att sedan återvända till Luftvärnsregementet och arbeta där.
– Jag tycker att yrket verkar omväxlande. Som specialistofficer får jag arbeta nära de värnpliktiga och göra det jag tycker är roligt, nämligen utbilda och leda soldater, säger Mikael Svebring.

Specialister på TS 9000

Svebring och vissa andra kadetter har valts ut för att specialisera sig på Telesystem 9000. Det är ett informations- och sambandssystem som används för att leda militära operationer på marken. Under åtta veckor får de specifik utbildning på just det systemet. En del i utbildningen är att lära sig hur man leder TS 9000-enheter i en insats och därför står även orderträning på programmet. Kadetterna är samlade i en sal på Ledningsskolan i Enköping med papper och penna i högsta hugg. Deras instruktör beskriver ett scenario där Sverige har blivit invaderat. För att veta hur den egna troppen ska agera gäller det att vara snabb med pennan för att få ned alla klockslag, platser och annan viktig information på pappret.

Sammansvetsat lag

Övriga delar i utbildningen är bland annat materielkunskap, teknik och signalskyddstjänst. När de åtta utbildningsveckorna lider mot sitt slut är det dags att sätta kunskaperna på prov i en praktisk slutövning. Kadetterna organiseras i grupper och bemannar ett antal telesystemenheter. Under övningen prövas de i allt från kunskap om enskilda komponenter i telesystemet till förmåga att leda omgrupperingar och försvar av grupperingsplats. Torbjörn Svensson står och rullar ihop kablar som behövs till masten på fordonet som gruppen har med sig ut i fält.
– Vi var färdiggrupperade vid åtta igår kväll och nu på morgonen fick vi order om att omgruppera. Så det är bara att sätta igång igen, säger han.
Torbjörn Svensson trivs bra ute i fält.
– Det är kul. I och med att vi bor så tight ihop så lär vi känna varandra väldigt bra och blir ett sammansvetsat lag.