Besök från riksdag och departement

Tisdag den 24 februari besöktes Karlberg av riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr från den moderata riksdagsgruppen. Hon hade tillsammans med Sofia Krigsman som är politiskt sakkunnig hos försvarsministern bett att få besöka Karlberg. De fick en information om skolans verksamhet idag och även en möjlighet att besöka en lektion som kadetterna deltog i.

Ställföreträdande skolchefen informerar besökarna om skolans verksamhet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Magnus Christiansson diskuterar med kadetterna.
Magnus Christiansson diskuterar med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Magnus Christiansson diskuterar med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Dagen inleddes med att ställföreträdande skolchefen, överstelöjtnant Mats Alnevik gav en allmän information om skolans relativt omfattande verksamhet med kadettutbildning, managementutbildning, ledning av Försvarsmaktens idrott och friskvård samt ledning av så gott som all icke programbunden utbildning i Försvarsmakten.

Det är dock kadettutbildningen som är grunden för skolans verksamhet. Denna genomförs sedan 2008 gemensamt av Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Samarbetet mellan Försvarsmakten och Förvarshögskolan är en förutsättning för att kadetterna skall få den utbildning som krävs för att kunna fungera som officerare. Läs mer om detta i artikeln om skolans officersutbildning (länk till höger).

Förutom frågor kring skolans utbildning var besökarna också intresserade av skolans förutsättningar att kunna genomföra den grundläggande officersutbildningen i framtiden. Som en del av svaret på den frågeställningen redovisade stf skolchefen den utbyggnad av kadettförläggningar som kommer att starta under 2009.

Den genomgång som besökarna fick möjlighet att delta i ingår i kursen krigsvetenskaplig metod och genomfördes av fil mag Magnus Christiansson. Han är lärare i statsvetenskap och undervisar inom ämnet krigsvetenskap. Magnus Christiansson är anställd av Försvarshögskolan (FHS) och har sin dagliga verksamhet på officersprogrammet på Karlberg. Magnus har dessutom tillsammans med MHS Karlberg givit ut böcker inom ämnesområdet säkerhetspolitik.

Besöket avslutades med lunch där besökarna fick möjlighet att diskutera ytterligare frågor och komma med reflexioner. En av deras kommentarer var att kadetternas engagemang under föreläsningen var väl så stort som det de hade upplevt på andra högskolor de hade erfarenhet av.

Detta besök var ett av flera i närtid. Förra besöket var av riksdagsmannen och förre försvarsministern Björn von Sydow som representerar Socialdemokraterna i riksdagen. Under våren planeras även ett besök från den moderata riksdagsgruppen i försvarsutskottet.