Beslut om militärmusikens framtid fattat

Beslut om Försvarsmusikcentrums framtida organisation är fattat. Marinens musikkår blir kvar i Karlskrona och Arméns trumkår läggs ned.

– Vi är glada över att äntligen ha fått ett beslut. Nu finns det bara en väg och den är framåt. Vi ska bli en modern och flexibel organisation, säger överstelöjtnant Per-Erik Laksjö, chef för Försvarsmusikcentrum.

Resultatet är följande: Försvarsmusikcentrum ska i framtiden ha tre musikkårer: Marinens musikkår (MMK) i Karlskrona samt Armens musikkår (AMK) och Livgardets dragonmusikkår (LDK) i Stockholm. Arméns trumkår, med enbart värnpliktiga musiker, läggs ned från och med i sommar.

Tre pelare

Förändringen grundar sig på tre pelare:

  1. Uppdraget. Försvarsmusikcentrums huvuduppgift är att stödja statsceremoniell verksamhet. Uppgiften ska lösas till lika stor del av alla kårer, oavsett placeringsort.
  2. Införande av ett nytt personalförsörjningssystem. Det innebär att AMK och LDK till viss del bemannas med visstidsanställda musiker istället för värnpliktiga. Marinens musikkår, i dag enbart heltidsanställda musiker, ska på sikt också fasas in i det nya systemet. Inga musiker kommer att sägas upp, utan det sker med naturliga avgångar.
  3. Musikkårerna ska vara modulärt uppbyggda. Med fler personalkategorier blir organisationen mer flexibel och effektiv och kan lösa fler uppdrag, året om.

Beslutet grundar sig på utredningen ”Framtidens militärmusik – En flexibel och kvalitetsstyrd verksamhet”, men med några förändringar. Förslaget är förhandlat med de fackliga organisationerna på central nivå och i förra veckan samlades förbandsledningen och fackliga representanter för att i detalj se över hur organisationen ska bemannas för att kunna lösa sina uppgifter inom givna personal- och budgetramar.

Försvarsmusikcentrum försvinner

På längre sikt föreslås Försvarsmusikcentrum läggas ned som eget förband. Försvarsmakten har i sitt budgetunderlag inför 2010 hemställt att Försvarsmusikcentrum integreras med Livgardet. Förbanden är i dag placerade i Kungsängen och de löser båda statsceremoniell verksamhet.