Beredskapsfartyget HMS Arholma bibehåller hög beredskap

Minröjningsfartyget genomförde under tisdagen skarpa skjutövningar mot sjömål i området kring Utö i Stockholms södra skärgård.

Minröjningsfartyget genomförde under tisdagen skarpa skjutövningar mot sjömål i området kring Utö i Stockholms södra skärgård Foto: HMS Arholma / Försvarsmakten

Fartyget  löpte ut från örlogshamnen Hårsfjärden för att genomföra en skjutövning med Kulspruta M/58 mot sjömål. Skjutövningar var ett led i det kontinuerliga arbetet att bibehålla en hög beredskap över tiden.

Anställda sjömän såväl som officerare skall vara väl utbildade, inneha goda färdigheter i vapenrutin samt besitta kunskaper i vapenhantering. Då detta gäller samtliga delar av fartygsverksamheten genomfördes en sedvanlig man-överbord-övning samt en sjukvårdsövning. Dagens övningar avslutades med gott resultat.