"Att synliggöra och förändra"

Linda Johansson, Gender Field Advisor i Sveriges Provincial Reconstruction Team (PRT) i Afghanistan, föreläste förra veckan om sitt arbete för personal främst från Försvarsmakten men även andra organisationer, däribland Försvarshögskolan och Svenska Afghankommittén.– Min uppgift är att synliggöra och förändra, sade hon.

Linda Johansson, Gender Field Advisor i Sveriges Provincial Reconstruction Team i Afghanistan, föreläste om GFA-funktionen för intresserade åhörare i Kavallerikasernen.
Linda Johansson, Gender Field Advisor i Sveriges Provincial Reconstruction Team i Afghanistan, föreläste om GFA-funktionen för intresserade åhörare i Kavallerikasernen.
Linda Johansson, Gender Field Advisor i Sveriges Provincial Reconstruction Team i Afghanistan, föreläste om GFA-funktionen för intresserade åhörare i Kavallerikasernen. Foto: Eva Åkesson/Försvarsmakten

Linda Johansson, som sedan i höstas tjänstgör som Gender Field Advisor (GFA) i PRT:t i Mazar-e-Sharif i Afghanistan, höll en erfarenhetsberättelse i K1:s lokaler i Kavallerikasernen då hon förra veckan var hemma i Sverige på leave. Där beskrev hon GFA-funktionen och hur hennes roll fungerar. Hon förklarade att arbetet syftar till att integrera ett genderperspektiv i PRT:ts samtliga ansvarsområden. Förutom att arbeta som rådgivare åt Commanding Officer, överste Håkan Hedlund, sitter hon med i Command Group, har utbildat Gender Focal Points och håller även utbildningar för övrig personal på plats.

Linda är en erfaren utbildare med bred bakgrund. Hon började på Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), innan hon gjorde värnplikten i Boden. Sedan dess har hon arbetat med olika projekt inom Försvarsmakten. Vad gäller genderfrågor har hon utbildat cirka 3500 personer i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, inom ramen för Genderforce.

Linda var tydlig med att hon som GFA i första hand är en funktion, och att det är väldigt viktigt att ta vara på hennes företrädares arbete, så att inget går förlorat. Något hon också belyste var att det vilar många fördomar kring möjligheterna att arbeta med kvinnor i Afghanistan. Hon menade framförallt att det är viktigt att vara källkritisk och att undersöka var informationen kommer ifrån, särskilt då felaktiga föreställningar underblåses med fördomar i stället för fakta.

Med hjälp av ett bildspel beskrev Linda de olika livsöden och situationer som hon möter, som sträcker sig ifrån att träffa mödrar och barn som sitter fängslade till att närvara vid utbildning av kvinnliga poliser. Åhörarna fick även höra exempel på hur Linda hanterar oförutsedda problem. Då hon befann sig i en situation där hon skulle samverka med kvinnor, men endast hade en manlig tolk med sig, fann hon en lösning som tolken absolut inte trodde var möjlig. Genom att instruera tolken att helt sonika stå med ryggen mot kvinnorna och ha en sjal att täcka ansiktet med, blev tolkningen genomförbar och Linda kunde kommunicera med kvinnorna.
– Kvinnorna hade absolut inga problem med att det var en manlig tolk och efteråt tyckte även tolken att det gått bra, eftersom han inte såg deras ansikten, sade hon.

Linda gav också positiva besked inför det kommande valet i Afghanistan.
– Frågar man männen får man höra att kvinnorna inte är intresserade av att rösta, men ställer man samma fråga till kvinnorna svarar de att de har registrerat sig, sade Linda och kunde meddela att kvinnornas svar motsvarade verkligheten; på vissa platser i landet har hela 70 procent av de röstberättigade kvinnorna registrerat sig.