Antagningsbesked skickas ut

I veckan får 35 personer ett glädjande besked i brevlådan – de har blivit utvalda för värnplikt på Försvarsmusikcentrum.

Besked skickas självklart också till dem som tyvärr inte klarade uttagningskraven denna gång, samt till dem som är placerade på reservplats. Som tidigare berättat sökte rekordmånga unga musiker sig till Försvarsmusikcentrum i år, 153 jämfört med fjolårets dryga hundra.

Av de 153 sökande, blev bara en tredjedel godkända på provspelningen, det vill säga runt 50 personer.
Är kraven för höga?
– Vi har inte för höga krav. Men kraven höjs per automatik med anledning av det nya personalförsörjningssystem som vi ska införa. Vi måste se på personalen mer långsiktigt och göra en bedömning om de håller för en visstidsanställning efter genomförd värnplikt, säger Olle Hermansen, musikaliskt ansvarig på Försvarsmusikcentrum.
– Vi måste vara ärliga mot oss själva och individerna och se till att de ska kunna få en vidareutbildning i ett - två år; att deras år som värnpliktig leder någonstans. Det är en lång mognad att bli en duktig musiker, säger han.

35 av de godkända ungdomarna har fått en plats i Arméns musikkår eller Livgardets dragonmusikkår. De måste emellertid fortfarande klara mönstringen hos Pliktverket. Om de gör det rycker de in för ett spännande år, med start i januari 2010.