Ansök till Skonertdivisionens sommarsegling

Sol, vind och hav! Nu är det dags att ansöka till Skonertdivisionens traditionella sommarsegling för ungdomar innehållande sjömanskap, navigation, däckstjänst, kamratskap och mycket nöje!

HMS Falken Foto: Försvarsmakten

Deltagande är öppet för ungdomar mellan 16 och 21 år, som är svenska medborgare och bedöms ha den hälsoprofil som krävs för att kunna tjänstgöra i rigg och i vanligt förekommande arbete ombord på våra skonerter. Ni skall kunna simma 200 meter samt om ni är under 18 år ha målsmans godkännande för deltagande. Kostnad 3000 kr vilken inkluderar kost, logi, uniform och övrigt som behövs för utbildningen ombord. På- och avmönstringsresa ingår dock ej utan betalas av envar.

Påmönstring sker i Karlskrona måndagen den 8 juni för att därefter kasta loss och segla runt den svenska kusten inkluderande både Ost-, Syd- och Västkusten. Hamnbesök kommer att genomföras men är inte fastställt i detalj ännu. Avsikten är att segla så mycket som möjligt under de 3 veckor som Ni är ombord. Avmönstring sker torsdagen den 25 juni på Öckerövarvet utanför Göteborg.

HMS Falken kommer under denna tidsperiod segla med elever/aspiranter delvis i andra farvatten, varför ”Sommarseglingen 2009” kommer att genomföras endast ombord på HMS Gladan så antalet platser är därför begränsade.

Ansökan gör ni genom att skriva några rader om er själva samt fylla i personuppgifter och hälsodeklaration enligt bifogade länkade formulär. Detta skickar ni sedan per post till:

Skonertdivisionen
HMS Gladan
Box 527
371 23 Karlskrona

Märk kuvertet ”Sommarsegling 2009”.

Er ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 april och senast den 1 maj får ni svar om ni erbjudits plats eller ej. Vidare detaljer som tex betalningsförfarande, inställelse och utrustningslista för antagna kommer även bifogas detta svar.

Med hopp om en fin vår och med en längtan till sommarens segling med fair winds!

Navigare Necesse Est Vivere Non Est Necesse!

Fartygschefen HMS Gladan med besättning
0702-815096