Amfibiekåren skickar trupp till Adenviken utanför Somalia

I den svenska marina styrkan ME01, som skall lösa uppgifter i vattnen utanför Somalia från mitten på maj till mitten på september, ingår en så kallad VPD, skyddsstyrka. Enheten har satts upp och utbildats av Amfibieregementet.

VPD på väg mot eskortobjektet med skeppsbåt. I bakgrunden HMS Trossö. Foto: Combat Camera
VPD sjösätts i skeppsbåt för att genomföra approach.
VPD sjösätts i skeppsbåt för att genomföra approach. Foto: Combat Camera
Prickskytt understödjer från bryggan på HMS Stockholm.
Prickskytt understödjer från bryggan på HMS Stockholm. Foto: Combat Camera
VPD sjösätts i skeppsbåt för att genomföra approach. Foto: Combat Camera
Prickskytt understödjer från bryggan på HMS Stockholm. Foto: Combat Camera

Huvuddelen av personalen är rekryterad ur Amf 1:s bordningsstyrka, grupperad i Göteborg vid bevakningsbåtkompaniet, men med i enheten finns också prickskyttar från amfibiebataljonen på Berga.

Niklas Bogestål, kapten och chef för VPD, beskriver Amf 1:s deltagande i ME01 som en mycket lyckad symbios mellan regementet och övriga marinen.

– Integreringen av en amfibieenhet i ME01 har fungerat mycket bra och det finns både en grundlagd samsyn på hur uppgifterna bör lösas och en gemensam förbandsanda även om vi har olika bakgrund och erfarenheter.

Huvuduppgift för ME01 är att skydda handelsfartygen som fraktar FN:s matsändningar till Somalia från att angripas av pirater. VPD kommer då att vara grupperade ombord på de civila handelsfartygen för att vara den sista utposten om någon piratbåt skulle lyckas ta sig förbi de korvetter som eskorterar och står för det yttre skyddet tillsammans med stödfartyget HMS Trossö.

VPD kommer även att stödja med ammunitionsröjning om behovet uppstår och arbetsdykarförmåga över tiden för att framförallt kontrollera och underhålla fartygen. I dagsläget finns även planer på att nyttja de militärpoliser som finns i enheten.

– Amf 1 levererar ett riktigt ”multi-tool” till högre chef med en stor bredd och hög uteffekt och vi gör detta dessutom med ett relativt litet antal officerare och soldater, säger Niklas Bogestål.

VPD samövar just nu med övriga enheter i ME01 för att inom kort kunna skeppa iväg korvetter och stödfartyg på så kallad Sea-Lift till operationsområdet. En del av VPD kommer även att medfölja just denna som närskydd under transporten på sträckan Port Said – Djibouti.