Vinterutbildning i Boden för blivande officerare

En officer måste kunna uppträda i och leda sitt förband i varierande miljö- och klimatförhållanden. Under officersutbildningen är det därför viktigt att de blivande officerarna tränas under olika förhållanden. Ett av de klimatområden som svenska förband ska kunna uppträda i är det subarktiska.

Elever från Fältarbetsskolan utbildas i subarktisk miljö. Foto: Anders Edvardsson/Försvarsmakten
Skidor är ett bra transportmedel vid utbildning i subarktisk miljö.
Skidor är ett bra transportmedel vid utbildning i subarktisk miljö. Foto: Anders Edvardsson/Försvarsmakten
Skidor är ett bra transportmedel vid utbildning i subarktisk miljö. Foto: Anders Edvardsson/Försvarsmakten

Yrkesofficersprogrammet 2006/2009, Officersprogrammet 2007/2010 och specialistofficersutbildningen vid Fältarbetsskolan har därför förlagt några veckor av sin utbildning till Norrland. Under tiden i den norrländska vintermiljön tränas de studerande fortsatt i fältarbetskunskaper men nu i en vit och kall omgivning.

Totalt är det 33 studerande från Fältarbetsskolan som under ett par veckor tillsammans med sina lärare bedriver utbildning med Boden som bas. Inledningsvis repeteras kunskaper i grunder för uppträdande i vintermiljö där allt från skidåkning till isvaksbad står på programmet. Efter det att grunderna sitter kommer utbildning i vapentjänst och strid att genomföras. Fokus för denna utbildning är ingenjörgruppens och ingenjörplutonens agerande vid vinterstrid. Utbildningen avslutas med fältarbetsteknik, exempelvis kommer officersaspiranterna att lära sig vägbankssprängning.

De yttre omständigheterna för att lära sig att hantera det subarktiska klimatet är goda, knädjup snö och omkring -15 till -20 grader ger bra inlärningsbetingelser. Efter genomförd utbildning i Boden återgår samtliga för fortsatt utbildning på Fältarbetsskolan i Eksjö.